Strona główna » O Instytucie » Rozwój kadry naukowej

Rozwój kadry naukowej

DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH 
 
Mgr inż. EWA KOLASIŃSKA na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej nt.:
„Sterowanie strukturą polianiliny i jej kompozytów o właściwościach termoelektrycznych”
oraz po spełnieniu wszystkich warunków określonych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.).
uzyskała stopień naukowy DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie elektrotechnika i specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne nadany
 
Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki podjętą w dniu 17 grudnia 2015 r.
Rada Naukowa wyróżniła powyższą rozprawę doktorską.
 
Praca broniona była w: dziedzinie – nauki techniczne; dyscyplinie – elektrotechnika.
 
          Promotor: prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek, Instytut Elektrotechniki
       Recenzenci: prof. dr hab. inż. Hanna Mościcka-Grzesiak, Politechnika Poznańska
                           dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. PŁ, Politechnika Łódzka
 
 
 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH
 
Mgr inż. KRZYSZTOF KOGUT na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej nt.:
„Elektryczna wytrzymałość powierzchniowa. Rola ładunku w rozwoju wyładowań powierzchniowych”
oraz po spełnieniu wszystkich warunków określonych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.).
uzyskał stopień naukowy DOKTORA NAUK TECHNICZNYCH w dyscyplinie elektrotechnika i specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne nadany
 
Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki podjętą w dniu 12 marca 2015 r.
Rada Naukowa wyróżniła powyższą rozprawę doktorską.
 
Praca broniona była w: dziedzinie – nauki techniczne; dyscyplinie – elektrotechnika.
 
                Promotor: prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurek, Instytut Elektrotechniki
             Recenzenci: prof. dr hab. inż. Władysława Opydo, Politechnika Poznańska
                                 prof. dr hab. inż. Józef Kędzia, emerytowany profesor Politechniki Opolskiej
 
 
 

W dniu 7 marca 2013 r. w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie na posiedzeniu Rady Naukowej zostało przeprowadzone kolokwium habilitacyjne dra inż. Andrzeja Sikory.

Na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej:

Rozwój i zastosowanie zaawansowanych technik mikroskopii sił atomowych w diagnostyce materiałów elektrotechnicznych”

 dr inż. Andrzej SIKORA uzyskał stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK TECHNICZNYCH

w dyscyplinie elektrotechnika i specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne.


Dr inż. Barbara GÓRNICKA na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej nt.:

„Izolacja z nanokompozytów polimerowych w zastosowaniu do silników elektrycznych niskiego napięcia”

oraz po spełnieniu wszystkich warunków określonych przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm.).
uzyskała stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK TECHNICZNYCH

w dyscyplinie elektrotechnika i specjalności materiałoznawstwo elektrotechniczne, nadany Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki podjętą w dniu 13 grudnia 2012 r.


W dniu 10 października 2012 r. na Politechnice Wrocławskiej przeprowadzone zostało kolokwium habilitacyjne dr Agnieszki Iwan.

Na podstawie oceny ogólnej dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej nt.:

„Nowe azometiny i poliazometiny o budowie liniowej, gwiaździstej i dendrytowej: synteza, przejścia fazowe i wybrane właściwości optoelektryczne”

dr Agnieszka IWAN uzyskała stopień naukowy

DOKTORA HABILITOWANEGO NAUK CHEMICZNYCH

w dyscyplinie chemia, nadany Uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej.


Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.