Rok 2012

VII Konferencja Jamrozowa Polana 19-21 września 2012
galeria zdjęć

             Po raz siódmy w dniach 19-21 września została zorganizowana Konferencja naukowa Postępy w Elektrotechnologii. Organizatorami Konferencji byli Oddział Wrocławski Instytutu Elektrotechniki wspólnie z Instytutem Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej, Polskim Komitetem Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Oddziałem Wrocławskim Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP i Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych. Patronem naukowym Konferencji i głównym sponsorem był Komitet Elektrotechniki PAN. Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Elektryków Polskich sponsorował "Konkurs na Najlepszą Prezentację" dla młodych pracowników naukowych – doktorantów.

            Do znanej i przepięknie położonej Jamrozowej Polany koło Dusznik przybyło 65 uczestników. Na konferencję przyjechali przedstawiciele (autorzy) Politechnik: Poznańskiej, Opolskiej, Wrocławskiej, Łódzkiej, Zachodnio-Pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego ze Szczecina, Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Maszyn Przepływowych PAN z Gdańska, Uniwersytetu Technologicznego z Gdańska, Instytutu Energetyki z Warszawy, Instytutu for Environmental Studies, Vrije Universiteit Amsterdam, a także przedstawiciele głównego organizatora - Instytutu Elektrotechniki z Warszawy i Wrocławia.  Wśród uczestników byli również przedstawiciele przedsiębiorstw miedzy innymi  z ABB Sp. z o.o. i Industry Technologies SA, NTI Sp.z o.o.

Program Konferencji ujęty był w czterech panelach tematycznych:

          W panelu Izolacje Elektryczne w szczególności prezentowano zagadnienia: lakiery izolacyjne z dodatkami nanokompozytu, papier-ester syntetyczny, układy "nomex-olej", zmodyfikowane elastomery silikonowe (struktury powierzchni typu nano).

      W panelu Rozproszone Źródła Energii prezentowano głównie zagadnienia dotyczące fotowoltaiki, a w szczególności nowej generacji ogniw słonecznych i metodyki ich badań, ceramicznych przewodników superjonowych, ogniw paliwowych i polimerów przewodzących do gromadzenia energii.

          W panelu Materiały i Technologie Specjalne poruszano  tematykę  różną. W szczególności dotyczyła ona zastosowania pól magnetycznych, magnesów trwałych, nadprzewodników typu YBaCuO,  cienkich warstw Zn-In-O, różnych form zastosowania plazmy w tym magnetronowego rozpylania stopu Zn-Bi, wpływu promieniowania świetlnego na właściwości kompozytów termoutwardzalnych.  

          Tematyka panelu Plakatowego była bardzo szeroka. Większość plakatów dotyczyła zagadnień związanych z materiałami stosowanymi w urządzeniach elektroenergetycznych, a także w systemach pozyskiwania i gromadzenia energii. Poruszona została też problematyka zjawisk fizykochemicznych związanych z elektrotechnologią oraz nowoczesnymi metodami pomiarowymi.

          Ważnym elementem Konferencji był konkurs na najlepsza prezentację, zarówno w postaci wystąpienia ustnego jak i w postaci plakatu, którego uczestnikami byli młodzi pracownicy naukowi – doktoranci. Powołana przez przewodniczącego Komitetu Naukowego Komisja Konkursowa, oceniła 13 prac. Nagrodzonych zostało sześć prac. Zwycięzcą I.-szej  nagrody została Sylwia Grankowska z Uniwersytetu Warszawskiego, dwie osoby zdobyły dwie równorzędne II.-gie nagrody - Michał Sobański z Instytutu PAN z Gdańska oraz Katarzyna Tadaszak z Politechniki Wrocławskiej. Były też trzy nagrody III.-cie dla: Macieja Gwożdziewicza z Politechniki Wrocławskiej, Ewy Zawadzkiej i Mariusza Ozimka z Instytutu Elektrotechniki - Oddziału Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego z Wrocławia. Nagrodzonym wręczono dyplomy o nagrody pieniężne, których sponsorem był Oddział Wrocławski SEP.

PROGRAM KONFERENCJI

Sesja Ustna I "Izolacje Elektryczne"        20 IX 2012 godz. 9:15
1. Jan Subocz, Wpływ zawilgocenia na relaksację dielektryczną układów "nomex-olej" oraz "preszpan-olej".
2. Piotr Przybyłek, Bubble effect w układzie izolacyjnym papier-ester syntetyczny.
3. Barbara Górnicka, Ocena odporności cieplnej nanokompozytowego lakieru poliestroimidowego.
4. Andrzej Graczkowski, Wzorce odpowiedzi dielektrycznej w dziedzinie częstotliwości izolacji celulozowej o różnym zawilgoceniu syconej estrem syntetycznym.
5. Andrzej Sikora, Automatyczne wykrywanie obecności płomienia w badaniach odporności dielektryków na łuk elektryczny.
6. Paweł Żyłka, Elastomery silikonowe o zwiększonej hydrofobowości uzyskiwane z trawionych matryc krzemowych i duralowych.
Sesja Ustna IIA         "Rozproszone Źródła Energii"  1  20 IX 2012 godz. 11:45
1. Ryszard Pawlak, Ogniwa fotowoltaiczne o niekonwencjonalnych kształtach.
2. Agnieszka Iwan, Fotowoltaika organiczna: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego.
3. Sylwia Grankowska, Optyczna, spektroskopowa i elektryczna charakterystyka poliazometiny PAZ.
4. Maciej Sibiński, Wykorzystanie ZnO w charakterze warstw TCL ogniw słonecznych nowej generacji.
5. Katarzyna Siuzdak, Zastosowanie ditlenku tytanu domieszkowanego niemetalami w ogniwach fotowoltaicznych.
6. Bronisław Szubzda, Zastosowanie nanodrutów polimerowych do gromadzenia energii elektrycznej w superkondensatorach.
Sesja Ustna IIB         "Rozproszone Źródła Energii"  2  20 IX 2012 godz. 16:00
1. Janusz Jewulski, Węglowe ogniwa paliwowe oparte na technologii elektrolitów stałotlenkowych.
2. Jacek Chmielowiec, Ceramiczne przewodniki superjonowe do zastosowania w urządzeniach elektrochemicznych.
3. Marek Malinowski, Ocena przydatności zastosowania ogniwa paliwowego typu PEM-FC oraz superkondensatorów w układzie zasilania awaryjnego.
Sesja Ustna IIIA       "Materiały i Technologie Specjalne"   21 IX 2012 godz. 9:00
1. Zbigniew Kołaciński, Plazma techniczna dla inżynierii materiałowej.
2. Jan Ziaja, Właściwości fizyko-chemiczne cienkich warstw Zn-In-O.
3. Mariusz Ozimek, Spektroskopia emisyjna plazmy zasilanej impulsowo w trakcie magnetronowego rozpylania stopu Zn-Bi.
4. Tomasz Czapka, Wpływ właściwości warstwy perforowanej na zjawisko wyładowania wstecznego.
5. Jacek Rymaszewski, Nadprzewodniki YBaCuO o zmodyfikowanej stechiometrii.
6. Tomasz Janiczek, Zagrożenia eksploatacyjne kotłów – właściwości elektryczne popiołów wybranych paliw.
Sesja Ustna IIIB       "Materiały i Technologie Specjalne"        21 IX 2012 godz. 12:00
1. Andrzej Buze, Aproksymacja charakterystyk rdzeni magnetycznych.
2. Maciej Gwoździewicz, Silnik synchroniczny z magnesami trwałym wewnątrz i na zewnątrz wirnika.
3. Alicja Idziaszek-Gonzalez, Analiza procesu separacji materiałów paramagnetycznych w magnetycznych separatorach bębnowych.
4. Wojciech Lipiec, Metoda wytwarzania nanodrutów magnetycznych z zastosowaniem pola magnetycznego.
5. Andrzej Sikora, Ocena wpływu promieniowania świetlnego na nanoskopowe właściwości powierzchni kompozytów termoutwardzalnych.
Sesja Plakatowa        20 IX 2012 godz. 17:15
1. Artur Adamowicz, Analiza oddziaływania stopnia zawilgocenia oraz temperatury na parametry schematu zastępczego izolacji papierowo-olejowej wyznaczonego w oparciu o model Cola-Cola.
2. Andrzej Buze, Badania właściwości magnetycznych rdzeni transformatorów i dławików do przekształtników.
3. Adam Gubański, Zastosowanie folii PTFE jako sensora promieniowania alfa.
4. Anna Kisiel, Struktura i fotowoltaiczne właściwości warstw Zn-In-O.
5. Anna Kisiel, Wpływ narażeń środowiskowych na napięcie Volty przetwornika E-U.
6. Krzysztof Kogut,  Wytrzymałość elektryczna modyfikowanych powierzchniowo tlenkowych ograniczników przepięć, ceramiki C – 130 oraz układów szkło – elastomer silikonowy.
7. Piotr Kolasiński, Wykorzystanie odnawialnych i odpadowych źródeł energii w akumulatorach ciepła skojarzonych z układami ORC.
8. Marcin Lebioda, Symulacja procesów elektromagnetycznych i cieplnych w układach nadprzewodnikowych.
9. Marek Lepich, Wpływ stopnia termicznej degradacji papieru aramidowego na jego własności mechaniczne i elektryczne.
10.Wojciech Mazurek,  Wykorzystanie obiegów ORC w układach energetycznych.
11.Mariusz Ozimek, Właściwości powierzchni cienkich ekranujących warstw magnetycznych.
12.Tadeusz Ruziewicz, Nowy materiał porcelanowy do produkcji wyrobów elektroizolacyjnych metodą prasowania izostatycznego.
13.Andrzej Sikora, Porównanie aspektów ekonomicznych i praktycznych stosowania różnego typu źródeł światła.
14.Michał Sobański, Mikrofalowy moduł plazmowy do produkcji wodoru.
15.Tadeusz Szczyrba, Badanie efektowności turbin wiatrowych dużej mocy.
16.Aleksandra Szmaja, Wpływ dodatku surfaktantu na właściwości elektrochemiczne superkondensatorów.
17.Zbigniew Świerzyna, Rozwiązanie technologiczne wytwarzania przepustowego izolatora turbogeneratorowego.
18.Sylwia Talik,  Energia z odnawialnych źródeł i społeczeństwo – niezbędne zmiany systemowe.
19.Katarzyna Tadaszak, Nanokompozyty osadzane metodą rozpylania magnetronowego i ich zastosowania.
20.Mariusz Tomczyk, Nietypowe połączenia elektryczne – nowa metoda mikrospawania laserowego.
21.Joanna Warycha, Przekładki separujące do wypalania warystorów.
22.Ewa Zawadzka, Modyfikowana polianilina jako materiał termoelektryczny.
23.Marek Zenker, Analiza relaksacji dielektrycznej w nanokompozycie PET/CNT.
24.Jan Ziaja, Badania starzeniowe materiałów barierowych.

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.