Wycena wartości budynków

Zapytanie ofertowe nr 1/2016
(dotyczy wyceny wartości budynków oraz gruntu)


Instytut Elektrotechniki ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie następujących prac.

 

„Przygotowanie wyceny realnej wartości budynków Instytutu oraz użytkowania wieczystego gruntów”

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50-369 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

 

29.01.2016 r.

 

 

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: m.bajorek@iel.wroc.pl, lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61,
 50 –369 Wrocław, do dnia 11.01.2016, do godz. 14.30.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 11.01.2016.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

 

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

Cena - 100%

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wynik wyboru oferty zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl.

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

6. Zapytania o dodatkowe informacje należy kierować telefonicznie pod nr 71 3283061 w. 422
lub pod adresem:

 

- m.bajorek@iel.wroc.pl,

- fax: 71 3282551,

- Instytut Elektrotechnki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55/61, 50-369 Wrocław.


Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.