Rok 1998

Trzecia konferencja "Postępy w Elektrotechnologii" odbyła się w roku jubileuszowym dla Wrocławskiego Oddzialu Instytutu Elektrotechniki, który w czerwcu świętował 50-lecie swojego istnienia. Spotkanie w Szklarskiej Porębie było zwieńczeniem obchodów rocznicowych. Udzial w nim wzięło prawie 80 przedstawicieli zakładów przemysłowych i jednostek naukowych. Na sesjach ustnych i plakatowych zaprezentowano 59 referatów.

Komitet naukowy konferencji:

        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. F. Kostrubiec
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. J. Ranachowski
        prof. dr hab. inż. R. Włodek
        prof. dr hab. inż. J. Juchniewicz
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. J. Subocz
        dr hab. inż. J. Sulikowski
        dr W. Wilczyński
        dr inż. E. Motyl
        
Współorganizatorzy konferencji:
 
Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP
Sekcja Elektrotechnologii Komitetu Elektrotechniki PAN

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        dr inż. L. Woźny
        dr inż. B. Szubzda
        mgr inż. A. Kisiel
        mgr inż. P. Żyłka
        mgr inż. A. Bieńkowska
        
Autorzy i referaty konferencji "Postępy w Elektrotechnologii" 1998

1. ZIAJA Jan, MIŚTA Włodzimierz, Cienkie warstwy nadprzewodników wysokotemperaturowych YBaCuO
2. SOSNOWSKI Jacek, Zbadanie zagadnień strat i stabilizacji nadprzewodników wysokotemperaturowych
3. CIEŚLA Antoni, Nadprzewodnikowy separator typu HGMS: obecny stan prac w świecie i badania własne
4. CIEŚLA Antoni, Elektrodynamiczny separator bębnowy w zastosowaniu do rozdzielania dielektryków o zróżnicowanych opornościach właściwych
5. KORDAS Ryszard, ŁAPIŃSKI Adam, CICHOŃ Maciej, MIEDZIŃSKI Bogdan, Układy modelowe do badań własności łączeniowych materiałów stykowych
6. KORDAS Ryszard, SZUBZDA Bronisław, WILCZYŃSKI Wiesław, Właściwości łączeniowe spieków W-Cu z dodatkami, dla łączników próżniowych
7. GÓRECKI Lech, GÓRNICKA Barbara, Określenie optymalnych warunków emaliowania przewodów nawojowych
8. ŚLUSAREK Barbara, BIAŁO Dionizy, GROMEK Józef Z., KULESZA Tadeusz, Wtryskiwane magnesy trwałe ze stopów Nd-Fe-B
9. KUSIK Wojciech, NOWAK Józef, Badanie właściwości magnetycznych materiałów w obwodach ze szczeliną
10. GIELNIAK Jarosław, BIELECKI Jerzy, DZIADKOWIEC Jan, Wpływ porowatości porcelany elektrotechnicznej na jej stratność dielektryczną w warunkach dużego natężenia pola elektrycznego
11. KULESZA Tadeusz, Ceramika na bazie azotku krzemu jako materiał konstrukcyjny dla elektroniki
12. POMIANOWSKI Jerzy, SUBOCZ Jan, MEISSNER Egbert, Półprzewodzący polimer z grupy PPV
13. SUBOCZ Jan, TSC w folii PET z zawartością ferrocenów
14. MURACH Grażyna, ADAMOWSKA Maria, TALIK Sylwia, Wpływ starzenia termicznego na właściwości strukturalne i elektryczne w materiale termoplastycznym
15. LISOWSKI Michał, ADAMOWSKA Maria, ŚWIERZYNA Zbigniew, Zmiany przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych jako wskaźniki starzenia cieplnego tworzyw sztucznych
16. LISOWSKI Michał, MĄCZKA Tadeusz, ADAMOWSKA Maria, Wpływ sposobu nanoszenia elektrod na wyniki badań starzenia termicznego tworzyw sztucznych
17. MAĆKOWIAK Adam, KALICKI Tomasz, Wpływ wyładowań niezupełnych w szczelinie powietrznej na degradację wybranych materiałów na bazie żywic epoksydowych
18. TATRAKOWSKI Zenon, MICHALSKI Janusz, KHUNOVA Viera, Wpływ budowy morfologicznej kompozycji polimerowych na właściwości elektryczne
19. FLESZYŃSKI Janusz, TYMAŃ Adam, Elektroenergetyczne izolatory kompozytowe: aktualne problemy badawcze
20. POHL Zbigniew, KOSZTALUK Romuald, Zagadnienia konstrukcyjno-technologiczne w budowie linii średniego napięcia z przewodami izolowanymi
21. ŻYŁKA Paweł, STAROŃ Jacek, Optoelektroniczna metoda pomiaru zmian współczynnika załamania światła w cieczach
22. STAROŃ Jacek, ŻYŁKA Paweł, Figury Lichtenberga w przeskoku powierzchniowym otrzymywane metodą fotografii bezpośredniej
23. GŁUSZKO Marian, Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wsporczych linii WN stalowych i stalowych ocynkowanych eksploatowanych w warunkach atmosferycznych
24. OSIADACZ Wojsława, KOWALCZYK Laimute, Materiały podłożowe do obwodów elastycznych
25. MORAWSKA Zofia, SITEK Janusz, Lutowność podzespołów do montażu powierzchniowego
26. SKALSKI Grzegorz, SULIKOWSKI Jan, SEGGER Józef, Piece indukcyjne małej mocy
27. KOSTRUBIEC Franciszek, Promieniowanie laserowe - możliwości i ograniczenia zastosowań w elektrotechnologii
28. PAWLAK Ryszard, Laserowe wytwarzanie połączeń drutowych w tranzystorach mocy
29. PAWLAK Ryszard, Mikroobszary rezystywne na cienkich drutach i foliach wytwarzane laserem - właściwości i perspektywy zastosowania
30. BIEŃKOWSKA Agnieszka, ZABŁOCKA-KLUCZKA Anna, Marketing w przemyśle elektrotechnicznym
31. LISOWSKI Michał, MURACH Grażyna, WILCZYŃSKI Wiesław, Działalność akredytowanego laboratorium badawczego Oddziału Wrocławskiego Instytutu Elektrotechniki
32. KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, MAZUREK Bolesław, Wpływ topnienia i zestalania polikrystalicznych próbek YBa2Cu3Ox na krytyczną gęstość prądu
33. WOŹNY Leszek, CIEŚLAK Piotr, KISIEL Anna, SZUBZDA Bronisław, Zwiększenie gęstości prądów krytycznych nadprzewodników ceramicznych poprzez dodatek srebra
34. WOŹNY Leszek, LUBICKI Piotr, Emisja akustyczna z nadprzewodników I rodzaju
35. WOŹNY Leszek, ZIAJA Jan, MIŚTA Włodzimierz, Emisja akustyczna z cienkich warstw YBa2Cu3Ox otrzymywanych techniką zol-żel
36. WOŹNY Leszek, Styki metal-nadprzewodnik ceramiczny wykonane z pasty srebrowej
37. MIELCAREK Witold, PAŚCIAK Grzegorz, PROCIÓW Krystyna, SZUBZDA Bronisław, Ocena jakości pokrycia galwanicznego styku metodami mikroanalizy rentgenowskiej
38. WILCZYŃSKI Wiesław, SZUBZDA Bronisław, KORDAS Ryszard, Wpływ wytwarzania pakietów stojanów i wirników maszyn elektrycznych na ich własności magnetyczne
39. SZCZYGŁOWSKI Jan, WILCZYŃSKI Wiesław, KOPCIUSZEWSKI Paweł, ROMAN Andrzej, Straty nadmiarowe w stopach Ni-Fe
40. MISIAK Dariusz, SZCZYGŁOWSKI Jan, Zastosowanie materiałów nanokrystalicznych w czujnikach indukcyjnych do pomiaru wyładowań niezupełnych
41. SZUBZDA Bronisław, WILCZYŃSKI Wiesław, KORDAS Ryszard, KORDAS Leszek, Wpływ pola magnetycznego na wegetację roślin
42. DZIUBAK Cecylia, ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, Synteza anortytu jako tworzywa elektroizolacyjnego
43. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, CYBIS Edmund, ZUBIŃSKI Józef, Nośniki ceramiczne przyspieszające procesy fermentacji w bioreaktorach
44. ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ Beata, Elektroizolacyjna ceramiczna masa do zaprasowywania elementów grzejnych
45. RUZIEWICZ Tadeusz, Synteza azotku boru
46. GUBAŃSKI Adam, JAROSZEWSKI Maciej, Zmiany prądów TSD zdegradowanych warystorów ZnO
47. MIELCAREK Witold, PAŚCIAK Grzegorz, PROCIÓW Krystyna, Zależność napięcia przebicia warystora od morfologii ziaren ZnO
48. MAZUREK Bolesław, MIELCAREK Witold, PAŚCIAK Grzegorz, MOROŃ Leszek, Poprawa warunków pracy ogranicznika napięć poprzez modyfikację właściwości cieplnych obudowy
49. BEENSH-MARCHWICKA Grażyna, MIELCAREK Witold, PROCIÓW Eugeniusz, Wpływ warunków wytwarzania na strukturę i własności termoelektryczne warstw Ge-Au
50. ZIAJA Jan, BALOGH Laszló, TROCHIMCZUK Witold M., Właściwości dialektyczne polisulfonu UDELP-17OO z grupami fosfonowymi
51. KOWALCZYK Dariusz, Wybrane zastosowania piezoelektrycznego polimeru PVDF
52. KISIEL Anna, WOŹNY Leszek, MAZUREK Bolesław, Wykorzystanie czujników z polifluorku winylidenu w diagnostyce urządzeń elektrycznych
53. KISIEL Anna, BOROWICZ Marcin, WOŹNY Leszek, MAZUREK Bolesław, Wykorzystanie polifluorku winylidenu do detekcji sygnałów akustycznych w niskich temperaturach
54. MOTYL Edmund, Wpływ elektrod na przewodnictwo elektryczne poliimidowej folii Kapton HN
55. GASPEROWICZ Aleksandra, STANKIEWICZ Jerzy, ZUBEL Zbigniew, Wpływ silanowych środków sprzęgających na właściwości mechaniczne i elektryczne żywic epoksydowych napełnianych mączką kwarcową
56. ZYCH Bolesław, MOROŃ Leszek, ŻYŁKA Paweł, Wybrane metody pomiaru parametrów termokinetycznych materiałów dielektrycznych
57. WOLNY Stefan, KĘDZIA Józef, Weryfikacja modelu Abediana-Sonina elektryzacji statycznej cieczy przy zmiennych warunkach hydrodynamicznych
58. BUKAT Krystyna, SMEJDA Bogumiła, MORAWSKA Zofia, Pasty lutownicze do montażu powierzchniowego
59. KACPRZYK Ryszard, ŁOWKIS Bożena, BUGAJSKI Mariusz, Ocena czasu życia elektretów foliowych
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.