Instytut Elektrotechniki - Wrocław

Pomiary i Diagnostyka
Więcej informacji


Wykonujemy prace badawcze w zakresie:

 • oceny właściwości powierzchni (mechanicznych, elektrycznych i magnetyczych) w mikro- i nanoskali przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych (AFM),
 • niezawodnościowe (urządzenia elektroniczne i elektryczne),
 • szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • analizy czynników wpływających na wiarygodność wyników pomiarów badań właściwości dielektrycznych materiałów izolacyjnych,
 • odporności materiałów na prądy pełzające i łuk elektryczny,
 • metod i procedur badania elektroenergetycznego sprzętu ochronnego do 100kV,
 • projektowania i realizacji układów do pomiarów właściwości elektrycznych i elektrostatycznych materiałów dielektrycznych,
 • projektowania i realizacji układów pomiarowych, akwizycji danych i monitorowania wielkości elektrycznych i nieelektrycznych,
 • wzorcowania aparatury do pomiarów dużych rezystancji, przenikalności elektrycznej i współczynnika strat dielektrycznych oraz ocena niepewności pomiarów tą aparaturą.
Oferujemy badania akredytowane przez PCA:
 • elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego (drążki, kleszcze, wskaźniki napięcia, pomosty, chodniki, rękawice, kalosze),
 • badania odporności na promieniowanie słoneczne (UV),
 • badania klimatyczne (suche gorąco, mokre gorąco, suche zimno, mokre zimno), przewrócenie i upadek,
 • kabli i przewodów,
 • rezystywności skrośnej i powierzchniowej, rezystancji izolacji,
 • przenikalności elektrycznej, współczynnika strat dielektrycznych,
 • odporności na prądy pełzające w warunkach zawilgocenia,
 • odporności na łuk elektryczny o małym natężeniu prądu przy wysokim napięciu w warunkach czystych i suchych,
 • wytrzymałości elektrycznej, próby napięciowe napięciem przemiennym w zakresie temperatur +20°C - +120°C,
 • wytrzymałości mechanicznej na zginanie, ściskanie, rozciąganie i oznaczenie udarności metodą Charpy,
 • wytrzymałości na podwyższoną temperaturę wyrobów elektroinstalacyjnych,
 • badania przewodów grzejnych.
Oferujemy również badania:
 • odporności na prądy pełzające przy wysokim napięciu i pochyłej próbce,
 • odporności na zginanie i udarność na aparacie DYNSTAT (próbki 15x10x4,5mm)
 • oznaczenia twardości metali i tworzyw sztucznych metodą wciskania kuli,
 • oznaczenia udarności metodą Izoda,
 • wzorcowanie przyrządów pomiarowych (amperomierzy, woltomierzy, omomierzy),
 • wzorcowanie mierników bardzo dużych rezystancji.

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.