Instytut Elektrotechniki - Wrocław
Strona główna » Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe » Zapytania ofertowe 2015 » Analiza potencjału rynkowego wynalazku

Analiza potencjału rynkowego wynalazku

Zapytanie ofertowe nr 1/2015

(dotyczy analizy potencjału rynkowego, analizy ryzyka, wyceny wartości zgłoszenia patentowego, analizy zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową)


W związku z realizacją przez Instytut Elektrotechniki projektu Superkataliza współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Patent Plus Instytut Elektrotechniki zaprasza do składania ofert na wykonanie następujących prac:

Analiza potencjału rynkowego, analiza ryzyka, wycena wartości zgłoszenia patentowego, analiza zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową.

Opis cech wynalazku znajduje się w załączniku.


I. ZAMAWIAJĄCY

Instytut Elektrotechniki, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa
Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61 Wrocław

NIP: 525 000 76 84, REGON: 000 037 902 000 38, KRS: 000 0047 884


II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia prac: 01.02.2015 r. a ukończenia: 13.02.2015 r.


III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: , lub: faksem na nr (071) 328-25-51, pocztą, kurierem albo też dostarczona osobiście na adres: Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego ul. Marii Skłodowskiej – Curie 55-61, 50 – 369 Wrocław do dnia 28.01.2015.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30.01.2015.

3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę jedynie w formie pisemnej.

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.iel.wroc.pl


IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert w oparciu o następujące kryteria:

1 - Cena 100%


V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wynik wyboru zostanie zamieszczony na stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.iel.wroc.pl


VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Wojciech Lipiec pod numerem telefonu

(071) 328-30-61 wew. 206 oraz adresem email:opis cech wynalazku (Rozmiar: 63 KB)
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.