Instytut Elektrotechniki - Wrocław
Strona główna » O Instytucie » Władze instytutu

Władze instytutu

Z-ca Dyrektora ds. Innowacji i Rozwoju

dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEl
Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, specjalność: optoelektronika i technika światłowodowa (2000), stopień doktora nauk technicznych dyscyplinie elektronika, specjalność mikroelektronika uzyskał na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej (2005), a stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika, specjalność materiałoznawstwo elektrotechniczne, w Instytucie Elektrotechniki (2013). Autor i współautor ponad 120 publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych, 4 zgłoszeń patentowych i jednej monografii. Jego zainteresowania naukowe skoncentrowane są w obszarze inżynierii materiałowej oraz technik pomiarowych, w szczególności na zastosowaniu mikroskopii sił atomowych w badaniach materiałów wykorzystywanych w elektrotechnice. Odbył staże naukowe w Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig, Niemcy. Od 2011 roku jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki. Jest także przewodniczącym Polskiego Komitetu Materiałów Elektrotechnicznych Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz edytorem czasopisma Nanoscience and Nanometrology. Członek Komitetu Sterującego programu Techmatstrateg w NCBR.

71 328 30 61 w. 106 887 890 470

Kierownik Zakładu Badawczego

dr inż. Wojciech Lipiec
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, spec. inżynieria materiałowa (1992). Doktorat w dziedzinie materiałów magnetycznie twardych - Instytut Elektrotechniki (2009). 1995 – 2000, pracownik prywatnych firm zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w działach związanych ze sprzedażą i marketingiem. 2005, Studia Podyplomowe IEL, Nowoczesne Materiały i Technologie Elektrotechniczne - Energia Przyjazna Środowisku. 2011 – 2012 Studia Podyplomowe, Politechnika Wrocławska, Zarządzanie Projektem Badawczym i Komercjalizacja Wiedzy. Współautor 5 wniosków patentowych. Laureat 5 medali na wystawach wynalazczości. Współautor 13 publikacji naukowych. Uczestnik kilkunastu zadań badawczych w dziedzinie inżynierii materiałowej. Z Oddziałem Instytutu Elektrotechniki we Wrocławu związany od 1992 r.

71 328 30 61 w. 101 (sekretariat) 887 890 471

Zobacz więcej: Pracownie

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.