Rok 1996

W 1996 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się druga konferencja naukowa "Postępy w Elektrotechnologii" poświęcona pamięci Profesora J.I. Skowrońskiego. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony jednostek przemysłowych, jak i placówek badawczo-rozwojowych. Udział w konferencji wzięło prawie 100 uczestników reprezentujących przeszło 30 ośrodków przemysłowych i naukowych. Zgłoszono ponad 60 zróżnicowanych tematycznie referatów.

Komitet naukowy konferencji:

        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr inż. Z. Cymbrykiewicz
        prof. dr hab. inż. J. Fleszyński
        prof. dr hab. inż. J. Leszczyński
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. J. Ranachowski
        dr W. Wilczyński
        prof. dr hab. inż. R. Włodek

Współorganizatorzy konferencji:
 
    Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
    Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
    Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP

Komitet organizacyjny konferencji:


        dr R. Kordas - przewodniczący
        mgr inż. A. Kisiel
        dr inż. E. Motyl
        mgr inż. B. Szubzda
        dr inż. L. Woźny

Autorzy i referaty konferencji "Postępy w Elektrotechnologii" 1996

1. Adam TYMAŃ - Własności szkliw izolatorowych modyfikowanych metodą polimeryzacji plazmowej
2. Adam TYMAŃ, Edward SOJDA, Janusz FLESZYŃSKI, Jerzy STANKIEWICZ - Wybrane własności izolatorowego pokrycia    fluorouretanowego
3. Stanisław ŁAWNICZAK - Wpływ kształtu łańcucha siloksanowego na hydrofobowość materiałów krzemoorganicznych
4. Jan SUBOCZ - Wybrane zjawiska starzeniowe na powierzchni silikonowej
5. Lech SUBOCZ - Ocena stopnia zestarzenia izolatorów epoksydowych
6. Stanisław KALISIAK, Marian MICHALCZUK - Odporność materiałów elektroizolacyjnych na łuk elektryczny przy    podwyższonych częstotliwościach napięcia
7. Jan BURSA - Kwas azotowy i siarkowy jako czynniki starzące kompozytową izolację wysokonapięciową
8. Zbigniew GACEK, Manfred WAWRZYNOSEK - Wybrane aspekty wymiarowania izolatorów dyskowych do gazoszczelnych    przewodów szynowych ze względu na wymagania mechaniczne
9. Zbigniew GACEK, Tomasz RUSEK, Jerzy STANKIEWICZ - Izolacja gazoszczelnych przewodów szynowych 123-420 kV -    wybrane problemy techniczne i technologiczne
10. T. KALICKI, J.M. BRAUN, J. DENSLEY, H.G. SEDDING - Kształty impulsów wyładowań niezupełnych generowanych      w izolacji polimerowej w różnych stadiach degradacji
11. Edmund MOTYL - O mechanizmie przewodnictwa elektrycznego w kaptonie HN
12. Edmund MOTYL, Zbigniew ZBOIŃSKI - Elektryczne właściwości modyfikowanego LDPE
13. Jacek SOSNOWSKI - Perspektywy zastosowania nadprzewodników ceramicznych w wybranych urządzeniach elektrycznych
14. Andrzej KORDECKI, Barbara ŚLUSAREK - Modele struktury dielektromagnesów i ich technologie
15. Witold MIELCAREK, Grzegorz PAŚCIAK, Wiesław WILCZYŃSKI - Subkrystaliczna struktura folii (FeCuNb)77,5(SiB)22,5
16. Jan SZCZYGŁOWSKI, Andrzej ROMAN, Wiesław WILCZYŃSKI - Wpływ częstotliwości i indukcji na stratność materiałów      amorficznych i krystalicznych
17. Antoni CIEŚLA - Wybrane problemy utraty nadprzewodnictwa w uzwojeniu elektromagnesu separatora matrycowego
18. Wiesław WILCZYŃSKI, Wojciech LIPIEC - Magnetyczny czujnik temperatury
19. Michał LISOWSKI, Leszek WOŹNY, Wojciech KUSIK - System pomiarowy prądów krytycznych nadprzewodników      wysokotemperaturowych
20. Wojciech KUSIK, Józef NOWAK, Michał LISOWSKI - Pomiary podatności magnetycznej próbek walcowych
21. Zbigniew GACEK, Rafał SOSIŃSKI - Analiza składowych harmonicznych indukcji magnetycznej  w pięciokolumnowym      transformatorze rozdzielczym zwijanym z taśmy amorficznej
22. Robert SZYMAŃSKI, Roman RYGAŁ, Marian SOIŃSKI - Separator bębnowy z wykorzystaniem magnesów trwałych
23. Dariusz CZERWIŃSKI, Tadeusz JANOWSKI, Paweł SURDACKI - Wybrane zagadnienia projektowe krioprzepustów      prądowych urządzeń nadprzewodnikowych
24. Henryk MALINOWSKI, Paweł SURDACKI - Badania wpływu naprężeń mechanicznych na charakterystyki kriomagnesu      w stanach przejściowych
25. Ryszard SZULC, Maria UHNIAT, Maria RUBAJ - Nowe materiały elektroizolacyjne dla kabli
26. Maria RUBAJ, Maria UHNIAT, Roman JOHN - Masy uszczelniające do wypełniania kabli telefonicznych i złącz
27. Henryk BORYŃ, Stanisław WOJTAS, Adam RYNKOWSKI, Eugeniusz WASILENKO - Zmiany w konstrukcji ekranu      zewnętrznego a intensywność WNZ oraz wytrzymałość elektryczna kabli polietylenowych
28. Ryszard BILL, Grażyna MURACH - Badania lakieru elektroizolacyjnego nasycającego poliestrowego, narażanego      w środowisku wilgotnym słonym
29. Barbara GÓRNICKA, Lech GÓRECKI - Określenie wskaźnika temperaturowego przewodów emaliowanych na podstawie      pomiaru zmian pojemności
30. Ewa FABRYCY, Jerzy POMIANOWSKI - Nowy układ sieciujący do żywic epoksydowych
31. Jan GDULA, Maria ADAMOWSKA, Zbigniew ŚWIERZYNA - Ocena ciepłoodporności kompozytów metodą przyspieszoną
32. Aleksandra GASPEROWICZ, Andrzej TRACZEWSKI, Jerzy STANKIEWICZ, Daniel JERZMAŃSKI, Witold MIELCAREK -  Odporność elektroizolacyjnego betonu polimerowego na narażenia napowietrzne
33. Janusz FLESZYŃSKI, Jilani ROUABEH - Badania niekonwencjonalnych właściwości olejów izolacyjnych
34. Janusz FLESZYŃSKI, Józef KĘDZIA - Przegląd cieczy izolacyjnych - aktualne zastosowania i problemy badawcze
35. Adam ŁAPIŃSKI - Możliwość zastosowania na styki elektryczne stopów srebro-miedź o dużej zawartości miedzi
36. Ryszard KORDAS - Wpływ dodatków typu MeO na właściwości łączeniowe wyciskanych taśm z materiału stykowego AgSnO2
37. Bronisław SZUBZDA - Nowy materiał AgW o obniżonej rezystancji zestykowej
38. Beata ZBOROMIRSKA-WNUKIEWICZ - Monitorowanie porowatości kompozytów ceramicznych spajanych zolami metodą      zamrożeniową
39. Tadeusz RUZIEWICZ - Modelowe badanie oddziaływania łuku zabrudzeniowego na materiał ceramiczny izolatora
40. Jan ZIAJA, Witold POSADOWSKI, Janina POSPIESZNA, Włodzimierz MIŚTA - Właściwości warstw dielektrycznych AlNX      napylanych układem magnetronowym zasilanym impulsowo
41. Jan ZIAJA, Ryszard KACPRZYK - Własności elektryczne warstw PTFE parowanych w plaźmie
42. Andrzej WOLNY - Bezpieczniki wysokonapięciowe wspomagane warystorem
43. Jan SULIKOWSKI, Józef OSSOWICKI - Cienkie powłoki metaliczne na podłożu dielektrycznym jako przewodniki prądu      elektrycznego w specjalnych zastosowaniach
44. Anna KISIEL, Leszek WOŹNY, Grażyna MURACH - Zmiany strukturalne folii PVDF pod wpływem silnych pól elektrycznych
45. Paweł ŻYŁKA - Badania różnorodnych typów elektrod używanych do elektrochemicznej generacji H2S i Cl2
46. Krystyna PROCIÓW, Witold MIELCAREK, Grzegorz PAŚCIAK - Analiza możliwości detekcji metanu grubowarstwowymi   czujnikami z dwutlenku cyny i trójtlenku żelaza
47. Bożena ŁOWKIS, Jolanta STANISZEWSKA-KUŚ, Krzysztof DOŁHARZ - Dielektryczne właściwości materiałów biologicznych
48. Bożena ŁOWKIS - Kalogen - wybrane właściwości elektryczne
49. Ryszard PAWLAK - Warstwowe stopy oporowe wytwarzane w procesie domieszkowania laserowego
50. Ryszard KACPRZYK, Jacek STAROŃ, Piotr SAKAL - Elektryzacja powierzchni dielektryków metodą koronową
51. Franciszek KOSTRUBIEC, Maria WALCZAK - Lasery w obróbce materiałów
52. Czesław KARWAT, Paweł ŻUKOWSKI, F.F. KOMAROW, V.V. PILKO, Jerzy LIŚKIEWICZ - Własności elektryczne      i mechaniczne miedzi implantowanej jonami azotu
53. Marian GŁUSZKO - Adhezja powłok lakierowych do powierzchni cynku
54. Michał LISOWSKI - Pomiary w akredytowanym laboratorium badawczym
55. Jerzy RUTKOWSKI, Jacek STAROŃ - Wytrzymałość elektryczna czynników roboczych rur cieplnych
56. Władysław TOMCZAK, Anna BRYSZEWSKA, Wojciech MAZUREK - Chłodzenie urządzeń elektrycznych przy pomocy rur      cieplnych
57. Dariusz KOWALCZYK, Leszek WOŹNY, Bolesław MAZUREK - Wykorzystanie polifluorku winylidenu do detekcji sygnałów      emisji akustycznej
58. Stanisław RÓŻECKI, Anna KISIEL, Bolesław MAZUREK - Technologia formowania piezoelektrycznych przewodów      izolowanych polifluorkiem winylidenu
59. Maciej NORAS - Wpływ pola elektrycznego na właściwości cieczy dyspersyjnych - możliwości aplikacji technicznych
60. Andrzej WOLNY, Remigiusz KANIUK - Suszenie konwekcyjne przy pomocy stałego pola elektrycznego
61. Ryszard KISIEL, Zofia MORAWSKA, Krystyna BUKAT - Nowe, bezołowiowe spoiwo do lutowania miękkiego
62. Bogumiła MICHAŁOWSKA, Zofia MORAWSKA, Krystyna BUKAT - Materiały chemiczne zabezpieczające powierzchnię      ciekłego spoiwa przed utlenianiem w agregatach i wannach lutowniczych
63. Barbara PIEŃKOWSKA, Krystyna BUKAT - Sól lutownicza do zabezpieczania powierzchni stopu lutowniczego w      cynowarkach rolkowych
64. Bogdan KRASUSKI - Automat do produkcji bezpieczników typu Btdu 1000 V
65. Bogdan KRASUSKI, Grzegorz SKALSKI - Elektrodrążarki typu EDU
 
 
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.