Publikacje

Monografie:

 1. A. Iwan,
  Nowe azometiny i poliazometiny o budowie liniowej, gwiaździstej i dendrytowej: synteza, przejścia fazowe i wybrane właściwości optoelektryczne, Prace Instytutu Elektrotechniki, Warszawa, zeszyt 250, 1-157, 2011.

Książki:

 1. Liquid crystalline organic compounds and polymers as materials XXI century: From synthesis to applications. Redaktor główny A. Iwan, redaktor pomocniczy E. Schab-Balcerzak, Transworld Research Network, Kerala, India, 2011, ISBN: 978-81-7895-523-0.
 2. Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach. Praca zbiorowa. Redaktor A. Iwan, Wydawca: Instytut Elektrotechniki, Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu. ISBN: 978-83-7798-184-9. Nakład 110+17 egz. Rozdział II: Wpływ budowy chemicznej polimerów i nanoinkluzji plazmonicznych na właściwości fotowoltaiczne konstruowanych polimerowych ogniw fotowoltaicznych, A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Hreniak, strony 7-25, 2015.

Rozdziały w książkach:

 1. A. Iwan, B. Szubzda, A. Sikora
  Polymer devices with graphene: solar cells and ultracapacitors. Graphene Science Handbook. Tom 6 pt.: Applications and Industrialization. Rozdział 14, 193-209. CRC Press/Taylor & Francis, Florida, 2016. ISBN 9781466591332 - CAT# K20508. Editors: Mahmood Aliofkhazraei, Nasar Ali, William I. Milne, Cengiz S. Ozkan, Stanislaw Mitura, Juana L. Gervasoni
 2. A. Iwan
  Polymer Solar Cells: An Overview.
  Energy Science & Technology, Studium Press LLC, Houston, USA, 2015. Volume 6: Solar Engineering-II (Photovoltaics and Solar Cells). Rozdział 12, 321-347. ISBN: 1-62699-067-0, Series ISBN: 1-62699-061-1. Editors: Umesh Chandra Sharma, Ram Prasad, Sri Sivakumar, Executive Editor J N Govil.

Zgłoszenia patentowe:

 1. M. Malinowski, A. Iwan, G. Pasciak,
  Sposób wytwarzania porowatej membrany kompozytowej przewodzącej protony i ogniwo paliwowe z membraną kompozytową przewodzącą protony (P.411246) 2015.

Przyjęte do druku:


Publikacje wydrukowane

2016:

 1. A. Bubnov, A. Iwan, M. Cigl, B. Boharewicz, I. Tazbir, K. Wójcik, A. Sikora, V. Hamplová
  Photosensitive self-assembling materials as functional dopants for organic photovoltaic cells, RSC Advances, 6, 11577-11590, 2016.
 2. A. Iwan, M. Palewicz, I. Tazbir, B. Boharewicz, R. Pietruszka, M. Filapek, J. Wojtkiewicz, B. S.Witkowski, F. Granek, M. Godlewski,
  Influence of ZnO:Al, MoO3 and PEDOT:PSS on efficiency in standard and inverted polymer solar cells based on polyazomethine and poly(3-hexylthiophene), Electrochimica Acta, 191, 784-794, 2016.
 3. K. Wójcik, A. Iwan
  Zastosowanie elektropolimeryzacji w polimerowych i barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych, POLIMERY, 61, 239-247, 2016.
 4. A. Jarczyk-Jedryka, M. Filapek, G. Malecki, S. Kula, H. Janeczek, B. Boharewicz, A. Iwan, E. Schab-Balcerzak
  Symmetrical N-acylsubstituted dihydrazones containing bithiophene core — Photophysical, electrochemical and thermal characterization, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 159, 169-176, 2016.
 5. M. Malinowski, A. Hreniak, A. Iwan, L. Lipińska
  Badanie porowatości oraz powierzchni właściwej modyfikowanych tlenkiem grafenu i TiO2 past na elektrody gazodyfuzyjne polimerowych ogniw paliwowych, POLIMERY, 61, 65-70, 2016.
 6. S. Grankowska Ciechanowicz, K.P. Korona, A. Wolos, A. Drabinska, A. Iwan, I. Tazbir, J. Wojtkiewicz, M. Kaminska
  Towards Better Efficiency of Air-Stable Polyazomethine-Based Organic Solar Cells Using Time-Resolved Photoluminescence and Light-Induced Electron Spin Resonance as Verification Methods, The Journal of Physical Chemistry Part C, 120, 11415-11425, 2016.
 7. M. Ozimek, M. Palewicz, A. Hreniak
  Optical Properties of TiO2 Nanopowder Doped by Silver (Copper) during Synthesis or PVD Method, Acta Physica Polonica A, 129, 1214-1219, 2016.
 8. A. Iwan, B. Boharewicz, A. Hreniak, I. Tazbir
  Badanie wpływu rodzaju warstwy transportującej dziury na parametry elektryczne polimerowych ogniw słonecznych na bazie PTB7:PC71BM, XV Krajowa Konferencja Elektroniki, Materiały konferencyjne, rozdział IX. Fotowoltaika organiczna i nieorganiczna, str. 237-242, 2016.

2015:

 1. M. Malinowski, A. Iwan, K. Parafiniuk, L. Gorecki, G. Pasciak
  Electrochemical properties of PEM Fuel Cells based on Nafion-polybenzimidazole-imidazole hybrid membranes, International Journal of Hydrogen Energy, 40, 833-840, 2015.
 2. A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, V. Hamplová, A.Bubnov
  Effect of chiral photosensitive liquid crystalline dopants on the performance of organic solar cells, Solid State Electronics, 104, 53-60, 2015.
 3. A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, M. Filapek
  Enhanced power conversion efficiency in bulk heterojunction solar cell based on new polyazomethine with vinylene moieties and [6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl ester by adding 10-camphorsulfonic acid, Electrochimica Acta, 159, 81-92, 2015.
 4. A. Iwan, M. Malinowski, A.Sikora, I. Tazbir, G.Pasciak
  Studies of bibenzimidazole and imidazole influence on electrochemical properties of polymer fuel cells, Electrochimica Acta, 164, 143-153, 2015.
 5. A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora, B. Zboromirska-Wnukiewicz
  Silver nanoparticles in PEDOT:PSS Layer for Polymer Solar Cell Application, International Journal of Photoenergy, 2015. Volume 2015, Article ID 764938, 9 pages, http://dx.doi.org/10.1155/2015/764938
 6. S. Krompiec, M. Filapek, I. Grudzka-Flak, A. Słodek, S. Kula, J. G. Małecki, J. Malarz, G. Szafraniec-Gorol, M. Penkala, E. Schab-Balcerzak, M. Paluch, M. Mierzwa, M. Matussek, A. Szlapa, M. Pająk, D. Błach, B. Marcol, W. Danikiewicz, B. Boharewicz, A. Iwan
  Multifaceted strategy for the synthesis of diverse 2,2’-bithiophene derivatives, Molecules 20, 4565-4593,2015.
 7. K. Oganisian, A. Hreniak, A. Sikora, D. Gaworska-Koniarek, A. Iwan
  Synthesis of iron doped titanium dioxide by sol-gel method for magnetic applications, Processing and Application of Ceramics, 9, 43-51, 2015.
 8. A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, M. Malinowski, M. Filapek, T. Kłąb, B. Luszczynska, I. Glowacki, K. P. Korona, M. Kaminska, J. Wojtkiewicz, M. Lewandowska, A. Hreniak
  New environmentally friendly polyazomethines with thiophene rings for polymer solar cells, Solar Energy, 117, 246-259, 2015.
 9. A. Iwan, M. Malinowski, G. Pasciak
  Polymer fuel cell components modified by graphene: Electrodes, electrolytes and bipolar plates, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 49, 954-967, 2015.
 10. A. Hreniak, K. Gryzło, B. Boharewicz, A. Sikora, J. Chmielowiec, A. Iwan
  Preparation and optical properties of iron-modified titanium dioxide obtained by sol-gel method, Optical Materials, 46, 45-51, 2015.
 11. A. Iwan, M. Malinowski, A. Sikora, I. Tazbir, G. Pasciak, E. Grabiec
  Nafion-115/aromatic poly(etherimide) with isopropylidene groups/imidazole membranes for polymer fuel cells, Journal of Applied Polymer Science, 132, 42436 (10 pp) 2015.
 12. P. Wrobel, T. J. Antosiewicz, T. Stefaniuk, A. Ciesielski, A. Iwan, A.A. Wronkowska, A. Wronkowski, T. Szoplik
  Enhancement of light absorption in polyazomethines due to plasmon excitation on randomly distributed metal nanoparticles, Proc. of SPIE, 9502, 95020C-1, 2015.
 13. K. Wójcik, A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir
  Modyfikacja poziomów HOMO-LUMO P3HT poprzez domieszkowanie związkami organicznymi, Elektronika, 9, 16-19, 2015, oraz XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Materiały konferencyjne, rozdział X. Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce, str. 406-412, 2015.
 14. M. Malinowski, A. Hreniak, A. Iwan
  Badanie porowatości oraz powierzchni właściwej modyfikowanych tlenkiem grafenu i TiO2 past na elektrody gazodyfuzyjne polimerowych ogniw paliwowych, XIV Krajowa Konferencja Elektroniki, Materiały konferencyjne, rozdział X. Rozwój ogniw fotowoltaicznych i paliwowych w Polsce, str. 417-422, 2015.
 15. K. Górecki, E. Krac, A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir
  Wpływ temperatury na charakterystyki fotoogniwa polimerowego na bazie P3HT:PCBM, Przegląd Elektrotechniczny, R 91, NR 9, 33-35, 2015.
 16. A. Iwan, A. Sikora, V. Hamplová, A. Bubnov
  AFM study of advanced composite materials for organic photovoltaic cells with active layer based on P3HT:PCBM and chiral photosensitive liquid crystalline dopants, Liquid Crystals, 42, 964-972, 2015.
 17. G. Szafraniec-Gorol, A. Słodek, M. Filapek, B. Boharewicz, A. Iwan, M. Jaworska, L. Żur, M. Sołtys, J. Pisarska, I. Grudzka-Flak, S. Czajkowska, M. Sojka, W. Danikiewicz, S. Krompiec
  Novel iridium(III) complexes based on 2-(2,2’-bithien-5-yl)-quinoline. Synthesis, photophysical, photochemical and DFT studies, Materials Chemistry and Physics, 162, 498-508, 2015.
 18. A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, A. Sikora, M. Maliński, Ł. Chrobak, W. Madej
  Laser beam induced current technique of polymer solar cells based on new poly(azomethine) or poly(3-hexylthiophene), Chemical Science Review and Letters, 4, 597-608, 2015.
 19. K. P. Korona, T. Korona, D. Rutkowska-Zbik, S. Grankowska-Ciechanowicz, A. Iwan, M. Kamińska
  Polyazomethine as a component of solar cells - theoretical and optical study, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 86, 186-193, 2015.
 20. A. Iwan
  An overview of LC polyazomethines with aliphatic-aromatic moieties: Thermal, optical, electrical and photovoltaic properties, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 52, 65-79, 2015.
 21. A. Iwan, A. Hreniak, M. Malinowski
  Badanie porowatości oraz właściwości optycznych hybryd TiO2-SiO2 z grupami organicznymi, Materiały Ceramiczne, 67, 137-142, 2015.
 22. A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, M. Filapek, K. P. Korona, P. Wróbel, T. Stefaniuk, A. Ciesielski, J. Wojtkiewicz, A. A. Wronkowska, A. Wronkowski, B. Zboromirska-Wnukiewicz, S. Grankowska-Ciechanowicz, M. Kaminska, T. Szoplik
  How do 10-camphorsulfonic acid, silver or aluminum nanoparticles influence optical, electrochemical, electrochromic and photovoltaic properties of air and thermally stable triphenylamine-based polyazomethine with carbazole moieties?, Electrochimica Acta, 185, 198-210, 2015.

2014:

 1. A. Iwan, E. Schab-Balcerzak, M. Grucela-Zajac, L. Skorka
  Optical properties of unsymmetrical azomethines with one imine bonds, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 117, 152-157, 2014
 2. A. Iwan, E. Schab-Balcerzak, M. Grucela-Zajac, L. Skorka
  Structural characterization, absorption and photoluminescence study of symmetrical azomethines with long aliphatic chains, Journal of Molecular Structure, 1058, 130-135, 2014.
 3. A. Iwan, B. Boharewicz, I.Tazbir, A. Sikora, E. Schab-Balcerzak, M. Grucela-Zajac, Ł. Skorka
  Structural and electrical properties of mixture based on P3HT:PCBM and low band gap naphthalene diimide-imines, Synthetic Metals, 189, 183–192, 2014.
 4. A. Hreniak, A. Sikora, A. Iwan
  Influence of Amount of Silver on the Structural and Optical Properties of TiO2 Powder Obtained by Sol-Gel Method, International Journal of Materials and Chemistry, 4, 15-26, 2014.
 5. A. Iwan, I. Tazbir, M. Sibiński, B. Boharewicz, G. Pasciak, E. Schab-Balcerzak
  Optical, electrical and mechanical properties of indium tin oxide on polyethylene terephthalate substrates: Application in bulk-heterojunction polymer solar cells, Materials Science in Semiconductor Processing, 24, 110-116, 2014.
 6. S. Grankowska-Ciechanowicz, A. Iwan, A. Wołoś, K. P. Korona, M. Kamińska
  Badanie procesu transferu ładunku wzbudzanego światłem w organicznych ogniwach słonecznych za pomocą czasowo rozdzielczej fotoluminescencji i pobudzanego światłem elektronowego rezonansu spinowego, Prace Instytutu Elektrotechniki, 264, 65-71, 2014.
 7. M. Malinowski, A. Iwan
  Polimerowe ogniwa paliwowe: Cz. I. Zasada działania, rodzaje oraz stosowane metody badań, POLIMERY, 6, 451-458, 2014.
 8. M. Malinowski, A. Iwan, G. Paściak, K. Parafiniuk, L. Gorecki
  Synthesis and characterization of para- and meta- polybenzimidazoles for high temperature proton exchange membrane fuel cells, High Performance Polymers, 26, 436-444, 2014.
 9. A. Iwan
  Współczesne trendy w fotowoltaice polimerowej, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Materiały konferencyjne, rozdział IX. Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne, str. 317-321, 2014, ISBN: 978-83-934712-1-8.
 10. K. Parafiniuk, A. Iwan, B. Boharewicz, I. Tazbir, L. Górecki
  Synteza nowych poliazometin dla zastosowań w fotowoltaice polimerowej, Elektronika, 9, 89-91, 2014.
 11. B. Boharewicz, A. Iwan, A. Hreniak, I. Tazbir, K. Parafiniuk
  Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: konstrukcja i charakterystyka, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Materiały konferencyjne, rozdział IX. Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne, str. 361-365, 2014, ISBN: 978-83-934712-1-8.
  Mgr inż. Bartosz Boharewicz otrzymał wyróżnienie za prezentację plakatu pt. Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: konstrukcja i charakterystyka podczas konferencji KKE 2014.
 12. M. Malinowski, A. Iwan, G. Paściak
  Właściwości elektryczne polimerowych ogniw paliwowych na bazie modyfikowanych elektrolitów, Przegląd Elektrotechniczny, R90, 9, 73-76, 2014.
  Mgr inż. Marek Malinowski otrzymał wyróżnienie za prezentację ustną pt. Właściwości elektryczne polimerowych ogniw paliwowych na bazie modyfikowanych elektrolitów podczas konferencji KKE 2014.
 13. K.P. Korona, S. Grankowska, A. Iwan, T. Korona, D. Rutkowska-Zbik, M. Kamińska
  Optical spectroscopy of polyazomethine-PCBM nanostructures, Elektronika, 9, 92-94, 2014.
 14. S. Grankowska Ciechanowicz, A. Iwan, K. Parafiniuk, A. Wołoś, K. P. Korona, M. Kamińska
  Zastosowanie spektroskopii elektronowego rezonansu spinowego do detekcji transferu ładunku wzbudzanego światłem w polimerowych ogniwach fotowoltaicznych, XIII Krajowa Konferencja Elektroniki, Materiały konferencyjne, rozdział IX. Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne, str. 366, 2014, ISBN: 978-83-934712-1-8.
 15. A. Iwan, B. Boharewicz, K. Parafiniuk, I. Tazbir, L. Gorecki, A. Sikora, M. Filapek, E. Schab-Balcerzak
  New air-stable aromatic polyazomethines with triphenylamine or phenylenevinylene moieties towards photovoltaic application, Synthetic Metals, 195, 341-349, 2014.
 16. A. Iwan, A. Hreniak, M. Malinowski, K. Gryzło
  Proszki TiO2 z grupami aminowymi: Synteza, charakterystyka oraz badanie porowatości, Materiały Ceramiczne, 66, 141-145, 2014.
 17. M. Malinowski, A. Iwan
  Polimerowe ogniwa paliwowe: Część 2: rodzaje polimerów oraz zastosowania, POLIMERY, 10, 708-716, 2014
 18. A. Iwan
  Current Trends in Organic Chemistry Existing in Organic Solar Cells, Organic Chemistry Current Research, 3, 132, 2014.
 19. A. Iwan, B. Boharewicz, A. Hreniak, I. Tazbir, J. Chmielowiec
  Polymer solar cells with a TiO2:Ag layer, Journal of Modern Optics, special issue Organic Photovoltaics, 61, 1767-1772, 2014.

2013:

 1. A. Iwan, L. Moroń,
  Badanie przewodnictwa elektrycznego poliazometin o właściwościach ciekłokrystalicznych, POLIMERY, 58, nr 1, 45-50, 2013.
 2. A. Chuchmała, A. Hreniak, M. Palewicz, A. Iwan,
  Impedance spectroscopy of siloxane-containing polyazomethines blended with SiO2, Journal of Applied Polymer Science, 128, 691-697, 2013
 3. A. Chuchmała, M. Palewicz, A. Sikora, A. Iwan
  Influence of graphene oxide interlayer on PCE value of polymer solar cells, Synthetic Metals, 169, 33-40, 2013
  Praca została wyróżniona przez redakcję czasopisma Synthetic Metals poprzez umieszczenie jednego z rysunków pracy na okładce czasopisma.
 4. A. Iwan
  Fotowoltaika organiczna w IEL/OW: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego, Przegląd Elektrotechniczny, R 89, NR 8/2013.
 5. A. Iwan, I. Tazbir, B. Boharewicz, K. Parafiniuk
  Nowe polimery dla fotowoltaiki organicznej, XII Krajowa Konferencja Elektroniki, Materiały konferencyjne, rozdział XIV. Fotowoltaika i inne odnawialne źródła energii, str. 727-732, 2013, ISBN: 978-83-934712-6-3
 6. A. Iwan, M. Palewicz, A. Chuchmała, A. Sikora, L. Gorecki, D. Sek
  Opto(electrical) properties of triphenylamine based polyazomethine and its blend with [6,6]-phenyl C61 butyric acid methyl ester,High Performance Polymers, 25, 832-842, 2013
 7. A. Iwan, E. Schab-Balcerzak, K. P. Korona, S. Grankowska, M. Kamińska
  Investigation of optical and electrical properties of new aromatic polyazomethine with thiophene and cardo moieties towards application in organic solar cells, Synthetic Metals, 185-186, 17-24, 2013.

2012:

 1. A. Iwan, M. Palewicz, A. Chuchmała, L. Gorecki, A. Sikora, B. Mazurek, G. Pasciak,
  Opto(electrical) properties of new aromatic polyazomethines with fluorene moieties in the main chain for polymeric photovoltaic devices, Synthetic Metals, 162, 143– 153, 2012.
 2. M. Palewicz, A. Iwan, A. Sikora, J. Doskocz, W. Stręk, D. Sęk, B. Mazurek
  Optical, structural and electrical properties of aromatic triphenylamine-based
  poly(azomethine)s in thin layers
  , Acta Physica Polonica A, 121, 439-444, 2012.
 3. A. Iwan, M. Włodarska
  Dielectric spectroscopy of polyazomethine with vinylene moieties in the main chain, Liquid Crystals, 39, 545-550, 2012.
 4. A. Sikora, A. Iwan
  AFM study of the mechanical wear phenomena of the polyazomethine with thiophene rings: Tapping mode, phase imaging mode and force spectroscopy, High Performance Polymers, 24, 218-228, 2012.
 5. A. Iwan, M. Siwy, H. Janeczek, P. Rannou
  Synthesis and mesomorphism of 2,5-bis(3,4-bis(n-alkoxy)phenyl)thiazolo[5,4-d]thiazole tetracatenar liquid crystals, Phase Transitions, 85, 297-308, 2012.
 6. A. Iwan, J.R. Guimarães, M.C. dos Santos, E. Schab-Balcerzak, M. Krompiec, M. Palewicz, A. Sikora,
  Polyazomethine with vinylene and phenantridine moieties in the main chain: synthesis, characterization, opto(electrical) properties and theoretical calculations, High Performance Polymers, 24, 318-329, 2012.
 7. A. Iwan, M. Wlodarska
  Dielectric spectroscopy of liquid crystalline unsymmetrical azomethines with one imine bond: Influence of rod length and kind of terminal chains, Liquid Crystals, 39, 1033–1039, 2012.
 8. A. Iwan, M. Palewicz, M. Krompiec, M. Grucela-Zajac, E. Schab-Balcerzak, A. Sikora,
  Synthesis, materials characterization and opto(electrical) properties of unsymmetrical azomethines with benzothiazole core, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 97, 546-555, 2012.
 9. A. Chuchmała, A. Iwan, M. Palewicz
  Polimerowe ogniwa fotowoltaiczne-status obecny i perspektywa rozwoju, Rynek Energii, 1(98), 145-150, 2012.
 10. A. Iwan, M. Palewicz, M. Ozimek, A. Chuchmala, G. Pasciak
  Influence of aluminium electrode preparation on PCE values of polymeric solar cells based on P3HT and PCBM, Organic Electronics, 13, 2525–2531, 2012.
 11. A. Iwan, L. Gorecki, D. Pociecha
  Liquid crystalline properties of new unsymmetrical compounds with benzothiazole core detected by TG/DSC-POM-XRD, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 110, 43-49, 2012.
 12. A. Iwan, A. Chuchmała
  Perspectives of Applied Graphene: Polymer Solar Cells, Progress in Polymer Science, 37, 1805-1828, 2012.
 13. S. Grankowska. A. Iwan, A. Wolos, M. Palewicz, A. Chuchmala, K. Korona, M. Kaminska
  Optical, spectroscopic and electrical characterisation of polyazomethine PAZ, Prace Instytutu Elektrotechniki, 259, 31-32, 2012.
 14. A. Iwan, M. Palewicz
  Fotowoltaika organiczna: od syntezy do konstrukcji ogniwa słonecznego, Prace Instytutu Elektrotechniki, 259, 29-30, 2012.

2011:

 1. M. Palewicz, A. Iwan, J. Doskocz, W. Stręk, D. Sęk, B. Kaczmarczyk, B. Mazurek,
  Optical and structural study of thin film of polyazomethine with triphenylamine unit
  prepared via spin-coating method,
  Polymer Biuletyn, 2011, 66, 65–76.
 2. M. Palewicz, A. Iwan,
  Polimerowe ogniwa słoneczne, POLIMERY, 56 nr 2, 99-107, 2011.
 3. A. Iwan, E. Schab-Balcerzak, M. Siwy, H. Janeczek, A. Sikora, M. Palewicz,
  New aliphatic-aromatic tetraphenylphthalic-based diimides. Thermal, optical and electrical
  study,
  Optical Materials, 2011, 33, 958-967.
 4. M. Palewicz, A. Iwan,
  Photovoltaic phenomenon in polymeric thin layer solar cells,
  Current Physical Chemistry, ISSN: 1877-9468, 1, 27-54, 2011.
 5. M. Palewicz, A. Iwan, M. Sibiński, A. Sikora, B. Mazurek,
  Organic photovoltaic devices based on polyazomethine and fullerene, Energy Procedia, 2011, 3, 84-91.
 6. A. Iwan, D. Sęk,
  Polymers with Triphenylamine Units: Photonic and Electroactive Materials, Progress in Polymer Science, 36, 1277-1325, 2011.
 7. E. Schab-Balcerzak, A. Iwan, M. Grucela-Zając, M. Krompiec, M. Podgórna, M. Domański, M. Siwy, H. Janeczek,
  Characterization, liquid crystalline behavior, optical and electrochemical study of new
  aliphatic-aromatic polyimide with naphthalene and perylene subunits,
  Synthetic Metals, 161, 1660-1670, 2011.
 8. A. Iwan, E. Schab-Balcerzak, D. Pociecha, M. Krompiec, M. Grucela, P. Bilski, M. Kłosowski, H. Janeczek,
  Characterization, Liquid Crystalline Behavior, Electrochemical and Optoelectrical Properties
  of New Poly(azomethine)s and Poly(imide) with Siloxane Linkages
  , Optical Materials, 34, 61-74, 2011.

2010:

 1. A. Iwan, P. Bilski, H. Janeczek, B. Jarzabek, P. Rannou, A. Sikora, D. Pociecha, B. Kaczmarczyk
  Thermal, optical, electrical and structural study of new symmetrical azomethine based on poly(1,4-butanediol)bis(4-aminobenzoate), Journal of Molecular Structure 2010, 963, 175-182.
 2. A. Iwan, H. Janeczek, B. Kaczmarczyk, B. Jarząbek, M. Sobota, P. Rannou
  Star-shaped Azomethines Based on Tris(2-aminoethyl)amine. Characterization, Thermal and Optical Study, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2010, 75, 891-900.
 3. A. Iwan, H. Janeczek
  DSC and POM study of new thermotropic unsymmetrical azomethines derived from 4-octadecyloxybenzaldehyde, Molecular crystals & liquid crystals,, 2010, 518, 101-108.
 4. A. Iwan, P. Rannou, H. Janeczek, M. Palewicz, A. Hreniak, P. Bilski, F. Oswald, D. Pociecha
  Liquid-crystalline phases formed by symmetrical azines with different terminal chains. Thermal, optical and electrical study, Synthetic Metals 2010, 160, 859-865
 5. A. Iwan, M. Palewicz, A. Hreniak, B. Mazurek
  Organic Photovoltaic devices Based on Poly(azomethine)s with Different Structure, 33rd international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, MIPRO 2010, 24 do 28 maja 2010 roku, Opatija, Chorwacja. ISBN: 978-953-233-051-9, str. 34-35.
 6. A. Iwan, H. Janeczek, P. Rannou
  Multi-Block Liquid Crystalline Organic Semi-Conductors for Organic (Opto)Electronic Applications, 33rd international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics, MIPRO 2010, 24 do 28 maja 2010 roku, Opatija, Chorwacja. ISBN: 978-953-233-051-9, str. 27-28.
 7. A. Iwan, H. Janeczek, M. Domański, P. Rannou
  Synthesis, mesomorphic behaviour and optoelectronic properties of phosphorous-based thermotropic liquid crystalline dendrimers, Liquid Crystals, 37, 1033-1045, 2010
 8. A. Iwan, H. Janeczek, A. Hreniak, M. Palewicz, D. Pociecha
  Thermal and current-voltage behavior of liquid crystal compounds with rod and bent shaped comprising alkoxysemiperfluorinated and imine segments, Liquid Crystals 37, 1021-1031,2010.
 9. D. Sęk, E. Grabiec, H. Janeczek, B. Jarząbek, B. Kaczmarczyk, M. Domański, A. Iwan,
  Structure-properties relationship of linear and star-shaped imines with triphenylamine moieties as hole-transporting materials, Optical Materials, 32, 1514-1525, 2010.
 10. A. Iwan, M. Palewicz, A. Sikora, J. Chmielowiec, A. Hreniak, G. Paściak, P. Bilski,
  Aliphatic-aromatic poly(azomethine)s with ester groups as thermotropic materials for opto(electronic) applications, Synthetic Metals 2010, 160, 1856-1867.
 11. D. Sęk, B. Jarząbek, E. Grabiec, B. Kaczmarczyk, H. Janeczek, A. Sikora, A. Hreniak, M. Palewicz, M. Lapkowski, K. Karon, A. Iwan,
  A study of thermal, optical and electrical properties of new branched riphenylamine-based polyazomethines, Synthetic Metals160, 2065-2076, 2010.
 12. A. Iwan, D. Sęk, D. Pociecha, A. Sikora, M. Palewicz, H. Janeczek,
  New discotic-shaped azomethines with triphenylamine moieties: thermal, structural behaviors and opto-electrical properties, Journal of Molecular Structure 2010, 981, 120-129.
 13. A. Iwan,
  Characteristic and mesomorphic behavior of rod-shaped unsymmetrical imine with fluorinated chain and carboxylic group, Molecular crystals & liquid crystals, 528, 156-162, 2010.
 14. A. Iwan, P. Bilski, M. Kłosowski,
  Thermoluminescence measurements of liquid crystal azomethines and poly(azomethine)s with different shape as thermo-detectors, Journal of Luminescence130, 2362-2367, 2010.
 15. E. Schab-Balcerzak, A. Iwan, M. Krompiec, M. Siwy, D. Tapa, A. Sikora, M. Palewicz
  New thermotropic azomethine-naphthalene imides for optoelectronic applications, Synthetic Metals 160, 2208-2218, 2010.
 16. A. Iwan,
  Thermotropic and opto(electrical) properties of liquid crystalline imine with two fluorinated chains, Journal of Molecular Liquid 157, 67-72, 2010.
 17. E. Schab-Balcerzak, M. Węgrzyn, H. Janeczek, B. Jarząbek, A. Iwan,
  Synthesis of novel aromatic-aliphatic five and six-membered thermotropic polyimides. Study of their thermal, optical and electrical properties, Liquid Crystals 37, 1347-1359, 2010.
 18. A. Iwan, D. Pociecha, A. Sikora, H. Janeczek, B. Jarząbek, M. Domański, M. Węgrzyn,
  Characterization and mesomorphic behaviour of new aliphatic-aromatic azomethines with ester groups, Liquid Crystals 37, 1479-1492, 2010.
 19. A. Iwan, H. Janeczek, M. Domański, P. Rannou,
  Synthesis, characterization and mesomorphic properties of new unsymmetrical azomethine-type liquid crystals derived from 4-biphenyl carboxaldehyde, J. Mol. Liq. 2010, 151, 30-38.

2009:

 1. M. Palewicz, A. Iwan, J. Doskocz, W. Stręk, D. Sęk
  Optical properties of thin films of polyazomethine with triphenylamine unit in the main chain prepared by spin-coating method, International Conference on Environment and Electrical Engineering, Edytorzy: H. Schwarz Z. Leonowicz co-sponsored by IEEE Poland, ISBN: 978-3-940471-10-9, str. 179-182, 2009.
 2. M. Palewicz, A. Iwan
  Poliazometiny: Właściwości i zastosowanie w fotowoltaice, Prace Instytutu Elektrotechniki, zeszyt 243, strony 115-125, 2009.
 3. A. Iwan, H. Janeczek, B. Jarząbek, M. Domański, P. Rannou
  Characterization, Optical and Thermal Properties of New Azomethines Based on Heptadecafluoroundecyloxy Benzaldehyde, Liq. Cryst. 2009, 36, 873-883.
 4. A. Iwan, P. Rannou
  UV-vis absorption properties of polyazomethine in base and protonated with 1,2-(di-2-ethylhexyl)ester of 4-sulfophthalic acid form, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2009, 74, 174-179.
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.