Badania Strukturalnewięcej o pracowni - SEM

Badania rentgenowskie:
 • Analiza jakościowa i ilościowa  metodą  dyfrakcji proszkowej,
 • Badanie polimorfizmu materiałów metodą dyfrakcji proszkowej w podwyższonych temperaturach,
 • Wyznaczanie wielkości i kształtu krystalitów metodami rentgenografii dyfrakcyjnej,
 • Identyfikacja rodzaju i rozkładu pierwiastków przy pomocy mikroanalizy rentgenowskiej.

Zdjęcia mikroskopowe:
 • mikroskop optyczny (powiększenie 1000x),
 • mikroskop skaningowy (powiększenie 10000x).
Badania palności, akredytowane:
 • Badanie palności (metodą rozżarzonego drutu, metodą palnika igłowego)
 • Badanie palności metodą wskaźnika tlenowego
 • Sprawdzanie odporności przewodów na pionowe rozprzestrzenianie płomienia. Płomień palnika dyfuzyjnego
 • Ocema palności materiałów elektroizolacyjnych w obecności  źródła zapłonu. Metoda FV.
 • Badanie zagrożenia ogniowego płomieniem mieszankowym 1 kW
Badania strukturalne materiałów o budowie ziarnistej metodami dyfrakcji proszkowej i mikroskopii skaningowej. Badania te umożliwiają analizę składu fazowego chemicznego i struktury metali, materiałów ceramicznych i polimerów. Pozwala to na ocenę jakościową surowców i wyrobów oraz na ocenę wpływu narażeń eksploatacyjnych na strukturę materiałów.

Pracownia wykonuje badania palności  kabli, materiałów i wyrobów elektrotechnicznych.

Ważniejsza aparatura
 •  Dyfraktometr proszkowy  DRON2 z przystawką wysokotemperaturową,
 • Mikroskop skaningowy Joel JXA 5A (powiększenie 10 000x),
 • Mikroskop optyczny (powiększenie 1 000x),
 • Generator impulsowy wysokiego napięcia  (2 kV/ 200A).
Wykonywane projekty
 • Wpływ modyfikacji przewodności jonowej elektrolitu stałego na charakterystyki działania grubowarstwowego elektrochemicznego czujnika NOx  - Projekt badawczy KBN nr 8 T10A 027 15,
 • Poprawa stabilności pracy warystorów tlenkowych poprzez modyfikację przewodności jonowej tlenku bizmutu - Projekt badawczy KBN nr 8 T10A 042 20,
 • Optymalizacja parametrów elektrycznych i mechanicznych elektrolitu stałego do zastosowania w ogniwach paliwowych - Praca badawcza Instytutu nr 500-2860-26,
 • Modyfikacja technologii wytwarzania warystorów z zastosowaniem BaBiO3 - Praca badawcza Instytutu nr 500-6840/26,
 • Warystory do ochrony wielostopniowej z fazą międzyziarnową modyfikowaną barem - Praca badawcza Instytutu nr 500-6840/26,
 • Zastosowanie metody segmentacji zdjęć do  oceny mikrostruktur i  sposobów modyfikacji dla  wyrobów z ceramiki specjalnej i kompozytów - Praca badawcza Instytutu realizowana w powiązaniu z pracą pt „Opracowanie komputerowej metody segmentacji zdjęć mikrostruktur dla celów granulometrii w zastosowaniu do celów ceramiki specjalnej” realizowaną w IEL Warszawa

Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.