Rok 1994

W 1994 roku w Szklarskiej Porębie odbyła się pierwsza konferencja "Postępy w Elektrotechnologii". Zgłoszono 53 referaty, które - jak napisał prof. B. Mazurek w Przedmowie do Materiałów Konferencyjnych - dotyczyły "różnych działów elektrotechnologii: nadprzewodnictwa, magnetyków, dielektryków stałych, ciekłych i próżni, materiałów stykowych, półprzewodzących jak również oryginalnych metod technologicznych. Przedstawiony podział na grupy tematyczne jest alternatywny. Można bowiem zauważyć, że np. technologie proszkowe stosowane są przy wytwarzaniu nadprzewodników wysokotemperaturowych, materiałów półprzewodnikowych, magnetycznych czy stykowych". Różnorodnoć tematyczna stanowiła niewątpliwą zaletę konferencji: wymiana dowiadczeń między specjalistami różnych kierunków była bardzo owocna.

  Komitet naukowy konferencji:

        prof. dr hab. inż. B. Mazurek - przewodniczący
        prof. dr hab. inż. J. Juchniewicz
        prof. dr hab. inż. Z. Ciok
        prof. dr hab. inż. J. Ranachowski
        prof. dr hab. inż. H. Mościcka-Grzesiak
        prof. dr hab. inż. R. Włodek
        prof. dr inż. Z. Cymbrykiewicz
        prof. dr hab. inż. J. Kędzia
        prof. dr hab. inż. T. Sulima
        prof. dr hab. inż. Z. Matheisel
        dr W. Wilczyński
        dr inż. B. Lutyński

Współorganizatorzy konferencji:

    Instytut Elektrotechniki - Oddział Technologii i  Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego we Wrocławiu
    Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej
    Polski Komitet Materiałów Elektrotechnicznych SEP

Komitet organizacyjny konferencji:

        dr R. Kordas - przewodniczący
        dr inż. L. Woźny
        mgr inż. P. Lubicki
        mgr inż. B. Szubzda

Autorzy i referaty konferencji "Postępy w Elektrotechnologii" 1994

1. Antoni CIEŚLA - Warunki eksploatacji stałoprądowego elektromagnesu nadprzewodzącego jako źródło pola w separatorze    matrycowym
2. Antoni CIEŚLA, Antoni SIWIEC - Matrycowy separator nadprzewodzący w technologii przeróbki kopalin
3. Paweł SURDACKI - Stan krytyczny nadprzewodnika w uzwojeniu  kriomagnesu
4. Michał LISOWSKI, Józef NOWAK, Wojciech KUSIK, Zdzisław CHRAPKIEWICZ - Komputerowy systemy pomiaru    podatności magnetycznej nadprzewodników wysokotemperaturowych
5. Michał LISOWSKI, Józef NOWAK - Zachowanie się składowych podatności magnetyzacyjnej w procesie przejścia    nadprzewodzącego
6. Piotr LUBICKI, Leszek WOŹNY, Bolesław MAZUREK - Wpływ właściwości    nadprzewodzących YBa2Cu3Ox na emisję akustyczną
7. Jan ZIAJA, Leszek WOŹNY, Bolesław MAZUREK - Wpływ ciśnienia prasowania na parametry krytyczne nadprzewodników    wysokotemperaturowych
8. Anna KISIEL, Leszek WOŹNY, Bolesław MAZUREK - Anizotropia polikrystalicznych próbek YBa2Cu3Ox
9. Jacek SOSNOWSKI, Alain DEROZY, Anis TIGHEZZA - Własności w polu magnetycznym fluorowanych ceramik nadprzewodnikowych typu Nd2CUO4-xFx
10. Roman F. SZELOCH - Cienkie warstwy nadprzewodników. Technologia - zastosowanie
11. Jerzy LENIK - Urządzenie do wytwarzania ozonu metodą cichych wyładowań elektrycznych
12. Piotr LUBICKI, Bolesław MAZUREK, Zdzisław STARONIEWICZ - Redukcja bakterii i grzybów w wysokim impulsowym polu      elektrycznym
13. Karol GRUDZIŃSKI, Wiesław JAROSZEWICZ, Ryszard PAROSA, Edward RESZKE - Mikrofalowe utwardzanie podkładek      fundamentowych silników okrętowych odlewanych z tworzywa chemoutwardzalnego EPY
14. Edward BUDZISZ, Ryszard PAROSA, Edward RESZKE - Praktyczne stosowanie mocy mikrofalowej w walce z wilgocią      i zagrzybieniem konstrukcji budowlanych
15. Ryszard BILL, Grażyna MURACH - Zastosowanie spektrometrii w podczerwieni do oceny odporności środowiskowej lakieru
16. Aleksandra RAKOWSKA - Polietylen usieciowany jako kolejny stopień ewolucji kablowych materiałów izolacyjnych
17. Ryszard DOBROSZEWSKI - Skuteczność stabilizacji napięciowej polietylenu kablowego
18. Adam TYMAŃ, Janina POSPIESZNA, Edward SOJDA - Możliwości modyfikacji powierzchni hydrofilnych związkami      krzemoorganicznymi metodą polimeryzacji plazmowej
19. Janina POSPIESZNA, Adam TYMAŃ - Modyfikacja  powierzchni polimerowej metodą polimeryzacji  w plazmie wyładowań      jarzeniowych r.f.
20. Maria ADAMOWSKA, Aleksandra GASPEROWICZ, Krzysztof KORDUS - Elektroizolacyjne betony polimerowe
21. Bożena ŁOWKIS - Średnie położenie ładunku elektrycznego w elektretach foliowych
22. Bożena ŁOWKIS - Ocena właściwości elektretowych folii  polipropylenowej
23. Edmund MOTYL - Wpływ warunków technologicznych na własności elektryczne PVDF
24. Ryszard KACPRZYK - Elektretowy przetwornik drgań
25. Tomasz KALICKI, Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK, Waldemar ZIOMEK - Czy parametry charakterystyczne rozkładów      statystycznych wielkości opisujących wyładowania niezupełne w zdefektowanych  izolacyjnych układach uwarstwionych      mogą być kryteriami wytrzymałości elektrycznej
26. Tadeusz ŁAŚ,  Helena SŁOWIKOWSKA, Jerzy SŁOWIKOWSKI,  T. A.DUKACZEWSKI  - Przyczynek do studiów nad      współzależnością rozwoju wyładowań niezupełnych i zmianami  właściwości  powierzchniowych żywic i kompozytów      epoksydowych
27. Maria PIOTROWSKA-BARAN, Bogumiła BUDREWICZ - Prepregi i materiały elektroizolacyjne warstwowe klasy izolacji H
28. Barbara GÓRNICKA - Ocena własności cieplnych izolacji przewodów emaliowanych na podstawie charakterystyk      temperaturowych
29. Adam GUBAŃSKI, Grażyna MURACH - Degradacja folii polietylenowej pod wpływem działania promieniowania gamma
30. Jan BURSA - Zmiany właściwości cykloalifatycznych kompozytów epoksydowych pod wpływem działania związków azotu
31. Jan SUBOCZ - Wpływ promieniowania jonizującego na własności elektryczne kompozytów warstwowych
32. Jan SUBOCZ - Przewodnictwo elektryczne w silnie naprężonych mechanicznie kompozytach poliestrowych
33. Lech SUBOCZ - Wpływ napełniaczy  nieorganicznych  na  odporność na prądy pełzające kompozytów izolacyjnych
34. Lech SUBOCZ - Laboratoryjna metoda badań starzeniowych kompozytowej izolacji wnętrzowej
35. Bernard WILLNER - Porównanie metod pomiaru elektryzacji statycznej olejów izolacyjnych
36. Janusz FLESZYŃSKI, Józef KĘDZIA, Bogdan LUTYŃSKI  - Zmiany elektrostatycznych i elektrohydrodynamicznych      właściwości olejów izolacyjnych w procesie starzenia
37. Antoni CIEŚLA, Andrzej MATRAS, Andrzej MALCHAREK  - Analiza procesu wydzielania cząstek magnetycznych     w ośrodku porowatym
38. Dionizy BIAŁO - Metoda formowania wyrobów z proszków poprzez wtrysk
39. Andrzej KORDECKI, Bogumił WĘGLIŃSKI - Kompozyty z magnetycznie miękkich proszków żelaza
40. Adam SKOPEC, Wiesław WILCZYŃSKI - Wewnętrzny efekt naskórkowy nagrzewania indukcyjnego w procesie odprężania       cieplnego strefy zębowo-żłobkowej pakietów stojanowych silników elektrycznych
41. Barbara ŚLUSAREK - Nowa generacja magnesów trwałych opartych na bazie stopów Nd-Fe-B
42. Barbara ŚLUSAREK, Andrzej WASEŃCZUK - Magnesy trwałe otrzymywane metodą formowania wtryskowego
43. Dariusz PACZKOWSKI, Marian SOIŃSKI - Wpływ grubości i rodzaju blachy elektrotechnicznej na parametry transformatora      o rdzeniu zwijanym i częstotliwości pracy 400 Hz
44. Zbigniew GRACZYK, Marian SOIŃSKI - Podstawowe właściwości izotropowych taśm elektrotechnicznych 6.5% Si-Fe45. Jan SZCZYGŁOWSKI - Zastosowanie materiałów amorficznych w konstrukcji ekranów magnetycznych urządzeń elektrycznych
46. Hanna MOŚCICKA-GRZESIAK, Krzysztof SIODŁA, Waldemar ZIOMEK - Porównawcze badania zjawisk      przedwyładowczych i wytrzymałości elektrycznej, między otwartymi stykami wyłącznika próżniowego wykonanymi z różnych      materiałów
47. Bronisław SZUBZDA - Możliwości sterowania własnościami łączeniowymi materiału stykowego srebro-wolfram
48. Adam ŁAPIŃSKI  - Specjalne metody badań dla oceny jakości nakładek stykowych
49. Zofia MORAWSKA, Andrzej WASEŃCZUK - Materiały lutownicze dla przemysłu elektrotechnicznego i elektronicznego
50. Aleksy PASTERNAK, Ryszard POŹNIAK, Ryszard KACPRZYK - Półprzewodzące kompozyty z poli(chlorku winylu)
51. Witold MIELCAREK, Grzegorz PAŚCIAK, Magdalena RUTKOWSKA - Powtarzalność i stabilność charakterystyk I-U      warystorów
52. Adam GUBAŃSKI, Witold MIELCAREK, Grzegorz PAŚCIAK  - Pomiary prądów TSD warystora
53. Wojciech ROTTENBERG, Jan ZIAJA, Leszek WOŹNY - Cienkowarstwowe czujniki wilgotności
 
Ten serwis używa Cookies i podobnych technologii.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia.
© Copyright 2006 IEL/OW
Produkcja (2006) Impact Media.