Informacje zamieszczone na niniejszej stronie zawierają opisy jedynie części naszej bazy sprzętowej i oferowanych usług. Ze względu na ciągły rozwój i szeroki zakres działalności, zamieszczenie pełnych informacji jest niemożliwe. Dlatego też zachęcamy do kierowania do nas zapytań w przypadku, gdy są zainteresowani Państwo współpracą.

Oferujemy badania akredytowane przez PCA:

Oferujemy również badania: