Opis trybu pomiarowego SThM (Scanning Thermal Miscroscopy)

Scanning Thermal Miscroscopy (SThM) - mikroskopia bliskiego pola termicznego wraz z technikami pokrewnymi umożliwia badanie właściwości cieplnych powierzchni. Badania można realizować w trzech trybach pomiarowych:
- tryb pasywny (lokalna temperatura próbki),
- tryb aktywny (przewodność cieplna),
- tryb mikroanalizy termicznej (identyfikacja materiału na podstawie jego reakcji na lokalny wzrost temperatury).
Lokalny pomiar i dostarczanie ciepła do próbki możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnych sond pomiarowych.


Tryb pasywny bazuje na lokalnym pomiarze temperatury próbki.



Tryb aktywny bazuje na pomiarze ilości dostarczonej do powierzchni próbki energii, podczas gdy układ sprzężenia zwrotnego utrzymuje lokalną temperaturę powierzchni na zadanym poziomie.



Tryb mikroanalizy termicznej bazuje na obserwacji zmian wysokości powierzchni próbki podczas zwiększania lokalnie jej temperatury poprzez ciągłe dostarczanie do niej ciepła.

 

Przykłady (kliknij, aby powiększyć)



poprzednie

do góry