Opis trybu pomiarowego PhaseImaging

Tryb PhaseImaging (obrazowania fazą) jest metodą obrazowania wywodzącą się z trybu TappingMode (dynamicznego), pozwalającą na uzyskanie większej ilości informacji o powierzchni próbki niż sama topografia. Technika ta umożliwia wykrywanie oddziaływań w składzie próbki, w siłach adhezji, tarcia, elastyczności oraz innych, włączając w to także właściwości elektryczne i magnetyczne. Jako przykłady zastosowań można podać wykrywanie zanieczyszczeń w składzie materiału, znajdowanie obszarów o różnej adhezji lub twardości oraz obszarów o różnych właściwościach elektrycznych i magnetycznych.

Tryb PhaseImaging polega na detekcji przesunięcia fazowego pomiędzy sygnałem pobudzającym do drgań belkę skanującą a jej drganiami. Zmiany przesunięcia fazowego często wynikają ze zmian właściwości powierzchni próbki.

 

Przykłady (kliknij, aby powiększyć)


Topografia próbki.

Kontrast fazowy próbki.
Próbka kompozytu. Pole skanowania 3x3um. W obrazie kontrastu fazowego widoczne są różnice materiałowe składników kompozytu oraz ziarna.

Topografia próbki.

Kontrast fazowy próbki.
Powierzchnia płyty DVD-R - przed zapisem. Pole skanowania 5x5um.

Topografia próbki.

Kontrast fazowy próbki.
Powierzchnia płyty DVD-R - po zapisie. Pole skanowania 5x5um.

Topografia próbki.

Kontrast fazowy próbki.
Próbka alkanu naniesionego na podłoże grafitu. Pole skanowania 650x650nm. W obrazie fazowym dobrze widoczne są łańcuchy polimerowe.

Topografia próbki.

Kontrast fazowy próbki.
Próbka materiału biologicznego. Pole skanowania 3x3um. W obrazie fazowym widoczne są granice komórek a także obszar o znacznie odbiegających właściwościach lepkoelastycznych od innych próbek.


poprzednie

do góry

następne