Badanie odporności na nasłonecznienie (Próba Sa Temp.: +40 °C lub 55 °C, w.w. (65÷90)%) realizowane jest zgodnie z normami:
PN-EN 60068-2-5:2002 i PN-EN ISO 4892-2:2009/A1:2009 lub procedurami dostarczonymi przez Klienta.
Badane obiekty: materiały, podzespoły, tworzywa sztuczne i pokrycia ochronne.
Badania wykonywane są w komorze Atlas Ci65 z lampą ksenonową o mocy 6500W o całkowitej powierzchni naświetlania próbek 7200cm2.
Poniżej przedstawiono porównanie widm różnych źródeł światła (źródło: dokumentacja firmy Atlas):
- żółty - słońce,
- czerwony - lampa ksenonowa,
- zielony - lampa fluorescencyjna,
- fioletowy - lampa metalkowo-halogenkowa,
- niebieski - lampa węglowa.