Badania klimatyczne wykonywane są zgodnie z normami wymienionymi poniżej lub procedurami dostarczonymi przez Klienta.
Realizowane są one w zmodernizowanej komorze klimatycznej Filka Feutron umożliwiającej uzyskanie temperatur w zakresie od -70 do +90 st. C i wilgotności w zakresie 25%-95%.
Gabaryty komory klimatycznej (maksymalne wymiary obiektu badanego): 720mm x 700mm x 950mm.
Badane obiekty / Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Materiały i wyroby elektrotechniczne (próbki - elementy wycięte z wyrobu, podzespołu), koszulki elektroizolacyjne

Odporność na zimno- wilgotne gorąco, cykliczne. Próba Z/AD Temp.: (+25 +/- 2)°C lub (+65 +/- 2)°C w.w. 93 +/- 3%;
(-10 +/- 2)°C

PN-EN 60068-2-38:2010

Odporność na działanie środowiska: Próba Cab - Wilgotne gorąco stałe Temp.: (+30 +/- 2)°C lub (+40 +/- 2)°C, w.w. 93 +/- 3% lub 85 +/- 3%, czas próby do 56 dób. Próba Db Wilgotne gorąco cykliczne: cykl 12h + 12h, Temp.: +40°C wilgotność 90÷100%, liczba cykli do 6.

PN-EN 60068-2-78:2007
PN-EN 60068-2-30:2008
PN-EN 60684-2:2001 p. 21 i p. 22

Odporność na działanie suchego gorąca. Próba B Temp.: +30, +200 °C

PN-EN 60068-2-2:2009

Odporność na zmiany temperatury. Próby Na, Nb Temp.: (-65 ÷ +200) °C
Odporność na zimno
Próba A
Temp.: (-65 ÷ +5) °C

PN-EN 60068-2-33:2002
PN-EN 60068-2-14:2009
PN-EN 60068-2-1:2009

Wyroby elektrotechniczne

Próba Ec: Udary spowodowane nieodpowiednim obsługiwaniem wyrobów typu urządzenie

PN-EN 60068-2-31:2010