Badania elektroizolacyjnego sprzętu ochronnego zarówno okresowe jak i pełne (typu) wykonywane są zgodnie następującymi normami:

  Badane obiekty / Grupa obiektów

  Badane cechy i metody badawcze

  Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

  Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem do 150 kV

  badania pełne, badania okresowe

  PN-EN 60832-1: 2010

  Kleszcze i chwytaki izolacyjne

  badania pełne, badania okresowe

  PB-5/LB/IEL/OTiME
  wyd. 5 z 02.03.20118

  Pomosty izolacyjne

  badania pełne, badania okresowe

  PB-10/LB/IEL/OTiME
  wyd. 4 z 06.05.2008

  Chodniki elektroizolacyjne

  badania pełne, badania okresowe

  PN-EN 61111:2009
  PN-EN 60903:2006

  Rękawice elektroizolacyjne

  badania pełne, badania okresowe

  PN-EN 61111:2009
  PN-EN 60903:2006

  Kalosze i półbuty elektroizolacyjne

  badania pełne, badania okresowe

  PB-13/LB/IEL/OTiME
  wyd. 4 z 06.05.2008

  Wskaźniki napięcia typu pojemnościowego przy napięciach prądu przemiennego od 0,23 kV do 150 kV

  badania pełne, badania okresowe

  PN-EN 61243-1:2007/A1:2010
  PN-EN 61243-1:2007

  Dwubiegunowe wskaźniki napięcia do 1000 V

  badania pełne, badania okresowe

  PN-EN 61243-3:2002
  PN-EN 61243-3:2010

  Uzgadniacze faz dla zakresu napięć od 1 kV do 36 kV prądu przemiennego

  badania pełne, badania okresowe

  PN-EN 61481:2004

  Uzgadniacze faz do 1 kV

  badania pełne, badania okresowe

  PN-EN 61481:2004
  PN-EN 61557-7: 2007
  PN-EN 61243-3:2002
  PB-19/LB/IEL/OTiME wyd. 2 z 15.05.2008

  Badania wskaźników trakcyjnych napięcia stałego

  badania pełne, badania okresowe

  PN-EN 61243-1:2007
  PN-EN 61481:2004
  PB-20/LB/IEL/OTiME wyd. 4 z 17.06.2010