Badania odporności na prądy pełzające wykonywane są zgodnie z normami PN-EN 60112:2003 i PN-EN 60112-2:2003/A1:2010.
Badania realizowane są na stanowisku firmy FRIBORG

Widok komory stanowiska do badania odporności na prądy pełzające.

Widok palącego się łuku na powierzchni próbki podczas wykonywanego badania.