Elastyczne przewody grzejne
PGWSiRek 180R 300/500
wg ZN-99 IEL/OW-001
BUDOWA

WŁAŚCIWOŚCI

ZASTOSOWANIE

SPOSÓB OZNACZENIA PRZEWODÓW

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIABUDOWA

WŁAŚCIWOŚCI ZASTOSOWANIE: SPOSÓB OZNACZANIA PRZEWODÓW:

Szczegółowych informacji udziela:
dr inż. Leszek Moroń
tel. (071) 328 30 61 w. 103
e-mail: moron@iel.wroc.pl