PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Nagrody i dyplomy


• Wyróżnienie w Konkursie Wrocławskiej Rady FSNT NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki” zrealizowane w 2006 roku, temat opracowania „Układ zasilania silnika pojazdu elektrycznego wykorzystujący gazowy wodór i polimerowe ogniwo paliwowe” - Wrocław 2007

• III Nagroda w XXIV konkursie na Najlepszą Pracę Naukową i Naukowo-Techniczną Wykonaną lub Wdrożoną w Instytucie Elektrotechniki w roku 2006, temat nagrodzonego opracowania „Bezprzerwowy zasilacz awaryjny z ogniwem paliwowym – Etap II przygotowanie do komercjalizacji urządzenia - Warszawa 2007

• I nagroda w konkursie na pojazd napędzany wodorem organizowanym w ramach międzynarodowej konferencji “Renewable Energy in Theory and Practice - Energy Day in Cieszyn City” - Cieszyn 2007

• Srebrny medal za "Ecological, solar power station with elements of energy generation and storage (PV cells, solar panels, fuel cells, supercapacitors, pressure vessels)" na Międzynarodowej Wystawie „Pomysły – Wynalazki – Nowe Produkty – IENA” Norymberga 2011

• Medal za ekologię przyznany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Wynalazczych IFIA za wyróżniającą się pracę w zakresie wartości ekologicznych w pierwszym światowym współzawodnictwie ekologicznych wynalazków. Praca pt."Ecological, solar power station with elements of energy generation and storage (PV cells, solar panels, fuel cells, supercapacitors, pressure vessels)", Norymberga 2011

• Złoty medal z wyróżnieniem za "Ecological, solar power station with elements of energy generation and storage (PV cells, solar panels, fuel cells, supercapacitors, pressure vessels)" na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Innowacji IWIS 2011

• Nagrody I Stopnia zarówno jako: Krajowy Mistrz Ekologii oraz Międzynarodowy Mistrz Ekologii za projekt: "Ekologiczna siłownia słoneczna z elementami wytwarzania i gromadzenia energii (ogniwa PV, kolektory słoneczne, ogniwa paliwowe, superkondensatory, zbiorniki ciśnieniowe)" w IX edycji Międzynarodowego Konkursu EKO-2011 na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska, Dąbrowa Górnicza 2011

• Instytut Elektrotechniki Liderem Zrównoważonego Rozwoju na V Forum Gospodarczym pt. „Energia i Środowisko”, Warszawa 2011

IEL/OW 2000-2012