PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego
Projekty realizowane w pracowni


Udział w realizacji projektów krajowych i zagranicznych związanych z odnawialnymi źródłami energii:

• 2009-2014 – EIT+ pt. Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowań elektrycznych.

• 2007-2011 – bilateralny projekt Polska-Singapur pt. Novel super ion-conductors for Intermediate Solid Oxide Cells (IT-SOFC)

• 2007-2010 – projekt rozwojowy pt. Energooszczędna, ekologiczna klimatyzacja zasilana energią słoneczną

• 2006-2010 – COST pt. Advanced materials and technologies for energy storage devices –supercapacitors, fuel cells, hydrogen storage tanks

• 2006-2010 – COST pt. High Performance Energy Storages for Mobile and Stationary Applications

• 2005-2008 – bilateralny projekt Polska-Niemcy z Otto-von-Guericke Universitat Magdeburg pt.Solid Oxide Fuel Cells for small systems

• 2005-2008 – projekt badawczy pt. Opracowanie niskotemperaturowych tlenkowych przewodników superjonowych do zastosowania w ogniwach paliwowych typu IT- SOFC.

• 2004-2007 – projekt badawczy pt. Nowe elektrolity stałe dla ogniw paliwowych typu SOFC.

• 2003-2005 – projekt badawczy pt. Polimerowe, superjonowe membrany dla ogniw paliwowych typu PEMFC.


IEL/OW 2000-2012