PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Badania aplikacyjne ogniw paliwowych

Zestaw edukacyjny

Wykonany zestaw edukacyjny ma na celu zademonstrowanie, w prosty i czytelny sposób, zasady pozyskania i użytkowania energii wodoru i źródeł odnawialnych. Opracowany model może służyć jako pomoc naukowa w szkołach i być przydatny w rozpowszechnianiu wiedzy o ogniwach paliwowych.
Do wytworzenia wodoru w procesie elektrolizy z wody mogą być wykorzystane panele fotowoltaiczne lub dowolne, zewnętrzne źródła napięcia (zasilacz)czy turbina wiatrowa. Gazowe produkty reakcji
UPS

Aplikacja PEMFC-UPS ma na celu umożliwienie pracy zasilacza rezerwowego w praktycznie nieograniczonym czasie przy jednorazowym zaniku zasilania oraz zapewnienie bezprzerwowego zasilania w każdych warunkach, niezależnie od ilości zaburzeń i ich rozkładu czasowego. Układ taki jest więc alternatywą dla stosowanych obecnie w tym celu agregatów prądotwórczych z silnikami spalinowymi. W ramach badań nad zastosowaniem ogniw paliwowych typu PEMFC w zasilaczach awaryjnych UPS zaprojektowano konstrukcję umożliwiającą pomiar i modyfikację wszystkich parametrów pracy urządzenia. Pozwala to na dobranie najkorzystniejszych warunków i zwiększenie wydajności pracy ogniwa.


Pojazd

Aplikacja PEMFC-pojazd prezentuje możliwości wykorzystania ogniw PEMFC w urządzeniach mobilnych oraz stanowi układ badawczy umożliwiający testowanie i dobieranie optymalnych warunków pracy do zastosowanych modeli ogniw paliwowych. Elektroniczny układ pomiarowy rejestruje wszystkie parametry pracy układu napędowego.


IEL/OW 2000-2012