PRACOWNIA NIEKONWENCJONALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa Elektrotechnicznego

Ogniwa paliwowe typu PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell)

Zasada działania

Ogniwo paliwowe jest urządzeniem przetwarzającym energię chemiczną zgromadzoną w paliwie na energię elektryczną. Jest to w gruncie rzeczy proste urządzenie składające się z dwóch elektrod (anody i katody) oddzielonych elektrolitem polimerowym, który przepuszcza jony, ale blokuje przepływ elektronów. Wodór dopływa do anody, tam uwalniane są elektrony, tworząc dodatnie jony wodorowe. Elektrony płyną przez obwód zewnętrzny, jony zaś dyfundują przez elektrolit. Na katodzie elektrony rekombinują z jonami wodorowymi i w reakcji z pobieranym z otoczenia tlenem wytwarzana jest woda, która jest produktem ubocznym.

W ogniwach zachodzi cicha i czysta ekologicznie przemiana energii chemicznej w elektryczną. Ale prawdziwa zaleta ogniw paliwowych to ich zadziwiająca zdolność pozyskiwania elektryczności z atomów wodoru. Ogniwa paliwowe o rozmiarach zbliżonych do tradycyjnych akumulatorów niklowo-kadmowych, ale lżejsze i tańsze, mogą pracować nawet 20 razy dłużej. Inna korzyść to brak długotrwałego procesu ładowania: ogniwa możemy szybko i łatwo zregenerować, uzupełniając paliwo.

Zastosowania

zasilanie samochodów, zasilanie telefonów komórkowych, zasilanie przenośnych wideokamer i komputerów, i wiele innych....

Zakres prowadzonych badań

W zakresie ogniw paliwowych typu PEMFC prowadzimy prace nad opracowaniem nowych (aktywowanych chemicznie) membran do zastosowań w tego typu ogniwach. Opracowujemy również nowe konstrukcje ogniw, a także wykonujemy pomiary ich parametrów.

IEL/OW 2000-2012