Description of the publication:

Authors:

Andrzej Sikora

Title:

Komputerowo–mikroprocesorowy centralny system zdalnego monitorowania pracy stanowisk badawczych

Journal:

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego , seria B, nr 214

Year:

2008

Vol:

----

Pages:

17–20

ISSN/ISBN:

0084-3024

DOI:

-----

Link:

http://www.wtn.wroc.pl/content/view/119/75//

Keywords:

---

Abstract:

W niniejszej pracy zaprezentowano system monitorowania niezależnych procesów pomiarowo–badawczych, który, łącząc szereg modułów mikroprocesorowych oraz komputer osobisty, umożliwia akwizycję danych, nadzór nad prawidłową realizacją pomiarów oraz zdalny dostęp do wyników pomiarowych, jak również monitoring statusu poszczególnych urządzeń za pośrednictwem sieci WWW. Radiowa komunikacja modułów wykonawczych z jednostką centralną umożliwia elastyczne rekonfigurowanie układu, a sama konstrukcja tychże modułów umożliwia względnie łatwe dostosowanie go (w tym także zaprogramowanie) do realizacji określonego procesu badawczego. Oprogramowanie komputerowe służy do konfigurowania parametrów pracy systemu, odpowiada za akwizycję danych, analizuje krytyczne parametry pracy układu i w razie konieczności wysyła sygnał informacyjny o konieczności interwencji i wreszcie generuje raporty umożliwiające zdalne śledzenie przebiegu poszczególnych pomiarów.

References:

♦ J.Werewka: Programowanie sprzętu komputerowego dla automatyków, Akademia Górniczo Hutnicza, Kraków 1998.
♦ http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADUC842%2C00.html.
♦ http://www.aurelwireless.com/rf-wireless-modules/product-info.asp?id=183.
♦ Document #: 38-16008 Rev. *D, Cypress Semiconductor Corporation, San Jose 2005.
♦ Document #: 38-16013Rev. **, Cypress Semiconductor Corporation, San Jose 2005.
♦ http://www.ftdichip.com/Products/FT245BM.htm.
♦ Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom: Podstawowy wykład z systemów baz danych, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2001.
♦ Chris Newman: PHP w mgnieniu oka, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
♦ Dave Taylor: HTML 4 Tworzenie stron WWW, Wydawnictwo RM, Warszawa 1998.

Example figure:

Rysunek ilustrujący koncepcje jednoczesnego, scentralizowanego nadzorowania jednocześnie przebiegających, niezależnych procesów pomiarowych.