Description of the publication:

Authors:

Andrzej Sikora

Title:

Rozwój metod pomiarowych bliskiego pola w naukach technicznych i ich wpływ na nauki biologiczne

Journal:

Nowa Elektrotechnika

Year:

2009

Vol:

4 (56)

Pages:

6–8

ISSN/ISBN:

1732-937X

DOI:

-----

Keywords:

Techniki bliskiego pola, mikroskopia sił atomowych

Abstract:

Jednym z problemów poznania budowy materii i sposobu działania grupy mechanizmów fizycznych i biologicznych jest ich skala, która - znajdując się poza granicami ludzkiej percepcji - wymaga zastosowania odpowiednich narzędzi pomiarowych. Opracowanie technik bliskiego pola (STM w 1981 roku, Laboratorium IBM, Zurich, Szwajcaria oraz AFM w 1986 roku, Stanford University, USA) okazało się kamieniem milowym w rozwoju metod diagnostycznych w mikro i nano– wymiarach. Kolejne lata przyniosły wiele prac, których wynikiem są zaawansowane techniki obrazowania różnych właściwości fizycznych powierzchni. Mikroskopia bliskiego pola, a w szczególności wszechstronna mikroskopia sił atomowych (AFM), bardzo szybko została zaakceptowana w świecie naukowym oraz w przemyśle. Jej zastosowania w elektronice, mikromechanice, inżynierii materiałowej, także w chemii, stały się bardzo popularne. W odróżnieniu od mikroskopii elektronowej technika ta pozwala na wykonywanie pomiarów na preparatach biologicznych poddanych minimalnej ilości procesów przygotowawczych (tab. 1). Dzięki temu metoda ta otworzyła szczególnie atrakcyjne pole działania dla biologów i biochemików. Pomimo tego, iż wydaje się że jej popularność w tym obszarze badawczym jeszcze nie osiągnęła apogeum, to jednak publikowane obecnie prace pozwalają stwierdzić, że po zadomowieniu się w wielu dziedzinach nauk technicznych, mikroskopia sił atomowych stała się niezastąpiona w badaniach w zakresie biologii i medycyny. Wszechstronność i uniwersalność tej metody po dziś dzień owocuje wynikami, istotnie poszerzającymi naszą wiedzę na temat złożonych zjawisk i mechanizmów w świecie fauny i flory.

Example figure:

Trójwymiarowy widok topografii skrzydła ćmy.