Description of the publication:

Authors:

Andrzej Sikora, Sebastian Bednarz

Title:

System interaktywnej wizualizacji wyników pomiarowych mikroskopii bliskiego pola

Journal:

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, nr 216

Year:

2010

Vol:

----

Pages:

125–130

ISSN/ISBN:

0084-3024

DOI:

-----

Link:

http://www.wtn.wroc.pl/content/view/149/75/

Keywords:

---

Abstract:

W niniejszym artykule zaprezentowano system wizualizacji wyników pomiarowych, gromadzonych w postaci dwuwymiarowych macierzy danych, pozwalający w sposób intuicyjny sterować wyświetlaniem obrazu. Zastosowanie zaawansowanych układów detekcji lokalizacji, umożliwiło zaimplementowanie rozwiązania generującego obraz quasi–przestrzenny, w sposób dynamiczny reagujący na zmianę położenia obserwatora oraz na obrót manipulatora zadającego nachylenie wyświetlanego obiektu. Opracowane rozwiązanie pozwala w sposób intuicyjny i zbliżony do naturalnego sterować pracą urządzenia i efektywnie analizować wyniki pomiarowe uzyskane podczas procesu. Niniejsze rozwiązanie z powodzeniem może być stosowane również do reprezentacji danych uzyskiwanych za pomocą innych technik pomiarowych, generujących wyniki w postaci przestrzennych obrazów.

References:

♦ Stevens R., Frederick N., Smith B., Morse D., Stucky G. and Hansma P., Carbon nanotubes as probes for atomic force microscopy, Nanotechnology 11/2000, s. 1
♦ Nguyen C., Chao K., Stevens R., Delzeit L., Cassell A., Han J. and Meyyappan M., Carbon nanotube tip probes: stability and lateral resolution in scanning probe microscopy and application to surface science in semiconductors, Nanotechnology 12/2001, s. 363

Example figure:

Widok 3D topografii ludzkiego włosa.