Description of the publication:

Authors:

Andrzej Sikora, Alicja Kędzia

Title:

Analiza struktur opony twardej w okresie prenatalnym w mikroskopii sił atomowych

Journal:

Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, nr 216

Year:

2010

Vol:

----

Pages:

263–271

ISSN/ISBN:

0084-3024

DOI:

-----

Link:

http://www.wtn.wroc.pl/content/view/149/75/

Keywords:

Mikroskopia sił atomowych

Abstract:

W zaprezentowanej pracy przedstawiono wyniki pomiarów w skali mikro– i nanometrowej struktur powierzchni opony twardej z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych. Na podstawie wyników uzyskanych z obserwacji preparatu pobranego od 6–miesięcznego płodu, dokonano porównania formacji charakterystycznych dla blaszki zewnętrznej oraz wewnętrznej opony twardej.

References:

♦ Hansma H.G., Surface biology of DNA by atomic force microscopy, Annu. Rev. Chem. 52, 2001, s. 71
♦ Ellis D. J., , Dryden D.T.F., Berge T., Edwardson J.M., Henderson R.M., Direct observation of DNA translocation and cleavage by the EcoKI endonuclease using atomic force microscopy, Nature Struct. Biol. 6, 1999, s. 15
♦ Guthold M., Zhu X., Rivetti C., Yang G., Thomson N.H., Kasas S., Hansma H.G., Smith B., Hansma P. K., Bustamante C., Direct observation of one-dimensional diffusion and transcription by escherichia coli RNA polymerase, Biophys. J. 77, 1999, s. 2284
♦ Grandbois M., Clausen-Schaumann H., Gaub H.E., Atomic force microscope imaging of phospholipid bilayer degradation by phospholipase A2, Biophys. J. 74, 1998, s. 2398
♦ Fritz M., Radmacher M., Cleveland J.P., Allersma M.W., Steward R.J., Gieselmann R., Janmey P., Schmidt C.F., Hansma P.K., Imaging globular and filamentous proteins in physiological buffer solutions with tapping mode atomic force microscopy, Langmuir 11, 1995, s.529
♦ Chen C., Clegg D.O., Hansma H.G., Structures and dynamic motion of laminin-1 as observed by atomic force microscopy, Biochemistry 37, 1998, s. 8262
♦ Fujita Y., Kobayashi K., Hoshino T., Atomic force microscopy of collagen molecules. Surface morphology of segment-long-spacing (SLS) crystallites of collagen, Journal of Electron Microscopy 46, 1997, s. 321
♦ Walocha J., Iskra T., Gorczyca J., Zawiliński J., Skrzat J., Anatomia prawidłowa człowieka. Ośrodkowy układ nerwowy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
♦ Kędzia, A., Układ żylny mózgu człowieka i jego znaczenie kliniczne, Wrocław, Urban & Partner, 2004.
♦ Chapman, J. A., D. J. S. Hulmes, Electron microscopy of the collagen fibril in Ultrastructure of the Connective Tissue Matrix. ed Motta P. M. and A. Ruggeri, Kluwer Academic Publishers, Boston, MA., 1984, s.1-33
♦ Schmitt, F. D., Hall C. E., Jakns M.A., Electron microscopy investigations of the structure of collagens. J. Cell. Comp. Physiol. 20, 1942, s. 11
♦ Revenko I., Sommer F., Minh D.T., Garrone R., Franc J.M., Atomic force microscopy study of the collagen fibre structure, Biol Cell. 80, 1994, s. 67
♦ Baselt D.R., Revel J.P., Baldeschwieler J.D., Subfibrillar structure of type I collagen observed by atomic force microscopy. Biophys J. 65, 1993, s. 2644
♦ SPIP (Scanning Probe Image Processor) User Manual, Image Metrology, Denmark

Example figure:

Trójwymiarowa reprezentacja tkanki opony twardej zarejestrowana z wykorzystaniem mikroskopii sił atomowych.