Mierz co mierzalne, a niemierzalne uczyń także mierzalnym
Galileo Galilei


Pracownia Pomiarów i Diagnostyki wykonuje prace badawcze i pomiarowe w zakresie:

Kadra Pracowni Pomiarów i Diagnostyki:

    dr hab. inż. Andrzej Sikora, prof. IEl - kierownik pracowni
    dr inż. Magdalena Moczała
    mgr inż. Maria Adamowska
    mgr inż. Marek Wałecki

Lista publikacji