Próbka WarBiPb830C5kx


Processing option : All elements analyzed (Normalised)
Number of iterations = 4

Standard:
C CaCO3 1-Jun-1999 12:00 AM
O SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
Mn Mn 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Ni Ni 1-Jun-1999 12:00 AM
Zn Zn 1-Jun-1999 12:00 AM
Sb Sb 1-Jun-1999 12:00 AM
Au Au 1-Jun-1999 12:00 AM
Pb PbF2 1-Jun-1999 12:00 AM
Bi Bi 1-Jun-1999 12:00 AM

Spectrum Label: Spectrum 1
Livetime 60.0 s

Acquisition geometry (degrees):
Tilt = 0.0
Azimuth = 0.0
Elevation = 45.0

Accelerating voltage = 20.00 kV
Analiza ilościowa:
Element Weight % Atomic %
C K5.4421.29
O K15.7946.36
Mn K1.431.22
Co K2.221.77
Ni K4.403.52
Zn K16.2511.68
Sb L11.164.31
Au M7.921.89
Pb M1.220.28
Bi M34.177.68
Totals100.00 

Wykres 1 Analiza jakościowa.


Rys 1 Mikrostruktura wieloskładnikowego materiału ceramicznego Powiększenie 5 000x


© Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa we Wrocławiu
Pracownia Badań Strukturalnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław