Próbka War6BiSn


Processing option : All elements analyzed (Normalised)
Number of iterations = 4

Standard:
C CaCO3 1-Jun-1999 12:00 AM
O SiO2 1-Jun-1999 12:00 AM
Al Al2O3 1-Jun-1999 12:00 AM
Co Co 1-Jun-1999 12:00 AM
Zn Zn 1-Jun-1999 12:00 AM
Sn Sn 1-Jun-1999 12:00 AM
Au Au 1-Jun-1999 12:00 AM

Spectrum Label: Spectrum 1
Livetime 60.0 s

Acquisition geometry (degrees):
Tilt = 0.0
Azimuth = 0.0
Elevation = 45.0

Accelerating voltage = 20.00 kV
Analiza ilościowa:
Element Weight % Atomic %
C K5.1015.33
O K20.4146.07
Al K0.740.99
Co K0.760.47
Zn K64.1035.40
Sn L1.000.31
Au M7.891.45
Totals100.00 

Wykres 2 Analiza jakościowa.


Rys 2 Mikrostruktura wieloskładnikowego materiału ceramicznego. Powiększenie 5 000x


© Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa we Wrocławiu
Pracownia Badań Strukturalnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław