Różne próbkia

b

c

d
Rys 1 Tlenek Cynku otrzymywany metodą pirolizy aerozolowej. a - powiększenie 1 000x, b - powiększenie 5 000x, c - powiększenie 10 000x, d - powiększenie 50 000x

a

b

c

d
Rys 2 Węgiel a - powiększenie 100x, b - powiększenie 500x, c - powiększenie 1 000x, d - powiększenie 2 000x

a

b

c
Rys 3 Zwęglone drewno a - powiększenie 90x, b - powiększenie 500x, c - powiększenie 1 000x

Rys 4 Zwęglone drewno, powiększenie 1 000x

a

b
Rys 5 Zwęglone drewno a - powiększenie 1 330x, b - powiększenie 6 680x

a

b
Rys 6 Materiał ceramiczny a - powiększenie 5 000x, b - powiększenie 10 000x

Rys 7 Nanorurki węglowe. Powiększenie 2 000x

© Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa we Wrocławiu
Pracownia Badań Strukturalnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław