Przykłady próbek


Na niniejszej podstronie obejrzeć można przykładowe próbki poddane analizie skaningowym mikroskopem elektronowym:
© Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa we Wrocławiu
Pracownia Badań Strukturalnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław