Wymagania względem próbek


Wymagania względem próbek:

Próbki dostarczone do badań powinny być w postaci całych elementów litych, przełomów, zgładów, lub proszków.

Maksymalne wymiary próbki 45 x 45 x 30 mm.
Preferowane wymiary 5 x 5 x 5 mm lub mniejsze.

Przed badaniem próbki nieprzewodzące poddaje się procesowi metalizacji.© Instytut Elektrotechniki Oddział Technologii i Materiałoznawstwa we Wrocławiu
Pracownia Badań Strukturalnych, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55/61, 50-369 Wrocław